A1 Muiden. Foto: Ivo Ketelaar Fotografie

MKB Infra: nieuwe stikstofberekening zorgt voor onzekerheid infraprojecten

Foto: Ivo Ketelaar Fotografie

De stikstofneerslag van infraprojecten in natuurgebieden moet voortaan in een straal van 25 kilometer rondom dat project worden berekend. Dat was eerst 5 kilometer. Volgens Philip van Nieuwenhuizen van MKB Infra zorgt dat voor onzekerheid over het doorgaan van infrastructuurprojecten, terwijl de leden van die organisatie niets liever willen dan gewoon aan het werk gaan.

Minister Carola Schouten van Landbouw kondigde de nieuwe rekenmethode recent aan. Voor Philip van Nieuwenhuizen van branchevereniging MKB Infra kwam deze ontwikkeling als een verrassing. “We wachten nog altijd op de uitleg van het feit dat infrastructuur een stikstofdepositiegrens van 5 kilometer heeft en andere sectoren niet. De voor de sector spannende zaak over het tracébesluit ViA15 ligt nog bij de Raad van State. Dus het besluit om de grens van de rekenmethode te veranderen van 5 in 25 kilometer kwam voor mij echt uit het niets.”

Systeem voor stikstofberekening kan beter

Het besluit van de minister werd gebracht in een brief van negen pagina’s aan de Tweede Kamer. Aanleiding voor dat schrijven was het eindrapport van het Adviescollege Meten en Berekenen Stikstof. Dat orgaan concludeert dat het Nederlandse systeem voor meten en berekenen van onder meer stikstofneerslag op orde is, maar wel verbeteringen nodig heeft. Op basis van diverse onderzoeken komt het kabinet met een maximale rekenafstand van 25 kilometer voor depositieberekeningen met de zogenaamde AEREUS Calculator. In het kleine Nederland ligt letterlijk elke locatie binnen 25 kilometer van een Natura 2000-gebied, dus in de praktijk zullen initiatiefnemers van relevante projecten maatregelen moeten nemen om de eigen stikstofuitstoot te beperken.

Niet meer onbeperkt compenseren

Van Nieuwenhuizen haalt uit de brief de onderbouwing dat de grens van de rekenmethode voor alle sectoren gelijk wordt getrokken. Tot nu toe gold er alleen voor infraprojecten een grens van 5 kilometer waarbinnen de stikstofneerslag van projecten moest worden gecompenseerd. Nu is dat 25 kilometer voor alle sectoren. “Maar feitelijk worden al die sectoren daarmee tegemoetgekomen. Ze hoeven nu alleen binnen die 25 kilometer hun stikstofdepositie te compenseren, waar dat eerst in theorie onbeperkt was, of in elk geval tot aan de landsgrenzen. Het wordt nu voor andere branches dus makkelijker om compenserende maatregelen te nemen”, aldus Van Nieuwenhuizen.

“Maar voor de infra is deze ontwikkeling zeker niet positief”, vervolgt hij. “Want de minister schrijft ook dat de nieuwe rekengrens voor projecten met een verkeersaantrekkende werking, zoals infrastructuurprojecten, mogelijk leidt tot een grotere onderzoekslast en een grotere mitigatie-opgave dan bij de grens van 5 kilometer. En dat zal van invloed zijn op de toestemmingsverlening van dit soort projecten. Kortom: de nieuwe rekenafstand maakt het de infrasector zwaarder. En niet alleen voor nieuwe projecten, want zoals ik het begrijp gaat de 25 kilometer ook gelden voor projecten waar nog geen of een voorlopig tracébesluit voor is.”

Infrabedrijven willen zekerheid over projecten

Het concept dat stikstofneerslag van infraprojecten in natuurgebieden elders moet worden bespaard, verandert dus niet. Dat kan bijvoorbeeld door een stikstof producerend bedrijf, zoals een veehouder, uit te kopen. Van zo’n besparing gaat 30 procent naar natuurherstel en 70 procent kan voor het infraproject in kwestie worden aangewend. Maar het gebied waarop die berekening van toepassing is, wordt ineens vijf keer zo groot.

De leden van MKB Infra willen boven alles zekerheid, zodat de projecten die zij moeten uitvoeren ook echt doorgaan. “Stikstofberekeningen en vergunningverleningen zijn voor hen zaken die de opdrachtgever regelt, maar ze kunnen wel van invloed zijn op het wel of niet doorgaan van projecten. Projecten moeten uiteraard niet ten koste gaan van natuur en leefbaarheid, maar onze leden willen graag de zekerheid hebben dat ze aan het werk kunnen. En het is nog niet duidelijk wat van de nieuwe rekengrens voor stikstofneerslag de gevolgen voor die zekerheid zijn.”

Lees ook:

Auteur: Vincent Krabbendam

MKB Infra: nieuwe stikstofberekening zorgt voor onzekerheid infraprojecten | Infrasite
A1 Muiden. Foto: Ivo Ketelaar Fotografie

MKB Infra: nieuwe stikstofberekening zorgt voor onzekerheid infraprojecten

Foto: Ivo Ketelaar Fotografie

De stikstofneerslag van infraprojecten in natuurgebieden moet voortaan in een straal van 25 kilometer rondom dat project worden berekend. Dat was eerst 5 kilometer. Volgens Philip van Nieuwenhuizen van MKB Infra zorgt dat voor onzekerheid over het doorgaan van infrastructuurprojecten, terwijl de leden van die organisatie niets liever willen dan gewoon aan het werk gaan.

Minister Carola Schouten van Landbouw kondigde de nieuwe rekenmethode recent aan. Voor Philip van Nieuwenhuizen van branchevereniging MKB Infra kwam deze ontwikkeling als een verrassing. “We wachten nog altijd op de uitleg van het feit dat infrastructuur een stikstofdepositiegrens van 5 kilometer heeft en andere sectoren niet. De voor de sector spannende zaak over het tracébesluit ViA15 ligt nog bij de Raad van State. Dus het besluit om de grens van de rekenmethode te veranderen van 5 in 25 kilometer kwam voor mij echt uit het niets.”

Systeem voor stikstofberekening kan beter

Het besluit van de minister werd gebracht in een brief van negen pagina’s aan de Tweede Kamer. Aanleiding voor dat schrijven was het eindrapport van het Adviescollege Meten en Berekenen Stikstof. Dat orgaan concludeert dat het Nederlandse systeem voor meten en berekenen van onder meer stikstofneerslag op orde is, maar wel verbeteringen nodig heeft. Op basis van diverse onderzoeken komt het kabinet met een maximale rekenafstand van 25 kilometer voor depositieberekeningen met de zogenaamde AEREUS Calculator. In het kleine Nederland ligt letterlijk elke locatie binnen 25 kilometer van een Natura 2000-gebied, dus in de praktijk zullen initiatiefnemers van relevante projecten maatregelen moeten nemen om de eigen stikstofuitstoot te beperken.

Niet meer onbeperkt compenseren

Van Nieuwenhuizen haalt uit de brief de onderbouwing dat de grens van de rekenmethode voor alle sectoren gelijk wordt getrokken. Tot nu toe gold er alleen voor infraprojecten een grens van 5 kilometer waarbinnen de stikstofneerslag van projecten moest worden gecompenseerd. Nu is dat 25 kilometer voor alle sectoren. “Maar feitelijk worden al die sectoren daarmee tegemoetgekomen. Ze hoeven nu alleen binnen die 25 kilometer hun stikstofdepositie te compenseren, waar dat eerst in theorie onbeperkt was, of in elk geval tot aan de landsgrenzen. Het wordt nu voor andere branches dus makkelijker om compenserende maatregelen te nemen”, aldus Van Nieuwenhuizen.

“Maar voor de infra is deze ontwikkeling zeker niet positief”, vervolgt hij. “Want de minister schrijft ook dat de nieuwe rekengrens voor projecten met een verkeersaantrekkende werking, zoals infrastructuurprojecten, mogelijk leidt tot een grotere onderzoekslast en een grotere mitigatie-opgave dan bij de grens van 5 kilometer. En dat zal van invloed zijn op de toestemmingsverlening van dit soort projecten. Kortom: de nieuwe rekenafstand maakt het de infrasector zwaarder. En niet alleen voor nieuwe projecten, want zoals ik het begrijp gaat de 25 kilometer ook gelden voor projecten waar nog geen of een voorlopig tracébesluit voor is.”

Infrabedrijven willen zekerheid over projecten

Het concept dat stikstofneerslag van infraprojecten in natuurgebieden elders moet worden bespaard, verandert dus niet. Dat kan bijvoorbeeld door een stikstof producerend bedrijf, zoals een veehouder, uit te kopen. Van zo’n besparing gaat 30 procent naar natuurherstel en 70 procent kan voor het infraproject in kwestie worden aangewend. Maar het gebied waarop die berekening van toepassing is, wordt ineens vijf keer zo groot.

De leden van MKB Infra willen boven alles zekerheid, zodat de projecten die zij moeten uitvoeren ook echt doorgaan. “Stikstofberekeningen en vergunningverleningen zijn voor hen zaken die de opdrachtgever regelt, maar ze kunnen wel van invloed zijn op het wel of niet doorgaan van projecten. Projecten moeten uiteraard niet ten koste gaan van natuur en leefbaarheid, maar onze leden willen graag de zekerheid hebben dat ze aan het werk kunnen. En het is nog niet duidelijk wat van de nieuwe rekengrens voor stikstofneerslag de gevolgen voor die zekerheid zijn.”

Lees ook:

Auteur: Vincent Krabbendam