Logistieke Alliantie vindt investeringen in infrastructuur noodzakelijk

Geld. Foto: iStock / darkojow
Geld. Foto: iStock / darkojow (onbeperkt gebruik)

Forse investeringen in wegen, bruggen en vaarwegen zijn noodzakelijk om de achterstanden in onderhoud weg te werken. En het helpt ook om knelpunten te voorkomen en economische groei te stimuleren. Dat schrijft de Logistieke Alliantie in reactie op de Integrale Mobiliteitsanalyse 2021.

Die IMA 2021 werd door de minister van Infrastructuur en Waterstaat naar de Tweede Kamer gestuurd. De Logistieke Alliantie is een samenwerkingsverband van achttien brancheorganisaties, waaronder ook Bouwend Nederland, MKB Nederland, ProRail en de Vereniging van Waterbouwers. De LA pleitte eerder al voor het slimmer benutten van die infrastructuur en onderschrijft ook de noodzaak tot investeren die uit de IMA naar voren komt.

“Voor de handel, de economie en de maatschappij is extra investeren van groot belang. Anders staan we straks vaker in de file, is de capaciteit op het spoor onvoldoende en ondervindt de binnenvaart hinder van ontoereikende sluizen”, stelt de LA. De IMA concludeert dat er tot 2040 een groei zal plaatsvinden in de volumes goederenvervoer. Dat moet wel naar behoren over weg, spoor en vaarweg vervoerd worden, stelt de LA, en daar moeten overheid en bedrijfsleven samen een plan voor maken.

Belemmeringen bij sluizen en bruggen

De groei zal namelijk voor nieuwe knelpunten zorgen, stellen de samenwerkende organisaties. Belemmeringen van de bevaarbaarheid op vaarwegen bij diverse sluizen en bij enkele bruggen zijn daar een voorbeeld van. En op het spoor worden niet op alle trajecten voldoende goederenpaden geboden om aan de vraag te kunnen blijven voldoen. De LA vraagt daarom voor de korte termijn specifieke aandacht voor het beheer en onderhoud van de Nederlandse infrastructuur.

“Op dit moment is er veelal sprake van achterstallig onderhoud en zijn bruggen, viaducten et cetera aan het einde van de levensduur. Om de goede concurrentiepositie van Nederland de komende jaren te behouden is het van belang dat een programmatische aanpak ontwikkeld wordt om deze achterstanden weg te werken.” De LA zet ook in op groei van de andere modaliteiten ten opzichte  van het wegvervoer, dit met het oog op verduurzaming en betere benutting van de infrastructuur die er is.

Lees ook:

Auteur: Vincent Krabbendam