Infrawerk rondom station Den Bosch

Sector positief over investering infra, maar zorgen over stikstof blijven

spoorvernieuwingsproject Den Bosch, 2012 Foto: Yvonne Ton / ProMedia

Diverse infra-belangenorganisaties reageren positief op de extra investering die het Rijk wil doen in onderhoud van de infrastructuur. Op Prinsjesdag werd bekend dat er 1,9 miljard euro versneld wordt uitgetrokken voor het onderhouden en vervangen van wegen, spoor, vaarwegen en dijken. De stikstofmaatregelen blijven de sector niettemin zorgen baren.

De extra investering is goed nieuws, vindt ondernemersvereniging evofenedex, voor wie het op peil houden van de kwaliteit van de infrastructuur al langer een punt van zorg is. Als er plotseling spoedreparaties uitgevoerd moeten worden, zoals een paar jaar geleden bij de Merwedebrug toen er haarscheurtjes in de brugconstructies werden geconstateerd, leidt dat al gauw tot problemen op de weg en financiële schade. “Met deze vervroegde investering laat het kabinet zien de kwaliteit van onze infrastructuur serieus te nemen”, zegt algemeen directeur Machiel van der Kuijl.

Vertraging projecten

Het kabinet maakte op Prinsjesdag bekend veel te willen investeren om de economische schade van de coronacrisis te beperken. Dat de staatsschuld daardoor fors oploopt, neemt het kabinet voor lief omdat de buffers die de afgelopen jaren zijn opgebouwd die ruimte bieden.

Met de investering van 1,9 miljard euro zijn niet alle problemen opgelost, stelt de koepelorganisatie. De stikstofmaatregelen blijven een groot probleem, vooral omdat ze leiden tot verdere vertraging van nieuwe infraprojecten, zoals de aanleg van de verlengde A16 bij Rotterdam en mogelijk de verbreding van de A20 Nieuwekerk-knooppunt Gouwe. Ook buiten de Randstad lopen projecten vertraging op. Evofenedex noemt onder meer de verbreding van de A58 ten zuiden van Breda en verderop diezelfde weg tussen Tilburg en Eindhoven. In Overijssel is de doortrekking van de N35 tussen Wierden en Nijverdal vooruit geschoven.

Geld voor infra oormerken

Bouwend Nederland laat weten tevreden te zijn met de brede steunmaatregelen voor bouw en infra, vooral die op het gebied van infra. “Het versnellen en naar voren halen van werk is een uitgelezen maatregel om de economie aan te jagen en de infrasector in de benen te houden. Onderzoek wijst uit dat elke euro die wordt gestoken in de bouw en infrastructuur leidt tot wel 2,9 euro aan aanvullende investeringen in de economie”, stelt de branchevereniging in een reactie. In de uitvoering van de maatregelen valt nog wel wat te verbeteren, vindt voorzitter Maxime Verhagen. “Met de 777 miljoen euro aan extra geld voor gemeentes is er een begin om het achterstallige onderhoud van infrastructuur lokaal aan te pakken, maar gemeentes zouden meer geoormerkt geld moeten krijgen om hun infrastructuur weer in topconditie te brengen. Dat is hard nodig.”

Net als evofenedex is ook Bouwend Nederland niet gerust op de manier waarop de stikstofproblemen aangepakt worden. Dat het kabinet geld wil uittrekken voor het emmissie-arm maken van de bouw- en infrasecor is mooi, maar volgens Verhagen ligt daar niet het echte probleem. De bouw veroorzaakt immers maar een klein deel van de uitstoot. “Pak het stikstofprobleem aan, daar waar het wordt veroorzaakt”, luidt de oproep van Verhagen. “Anders kunnen alle mooie plannen van vandaag niet uitgevoerd worden. Projecten kunnen dan vanwege stikstofproblemen niet vergund worden.”

Spoor

Van de 1,9 miljard euro aan extra investeringen in infrastructuur gaat er 0,5 miljard euro naar versneld onderhoud aan de landelijke infrastructuur. Dat geld komt bovenop de 265 miljoen euro die minister Cora van Nieuwenhuizen eerder al toezegde voor onderhoud van bruggen, tunnels en sluizen die na de oorlog zijn gebouwd en toe zijn een opknapbeurt. Rijkswaterstaat is volgens de minister al in gesprek met de bouw over werk dat al op korte termijn aangepakt kan worden.

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven stelt 1,4 miljard euro versneld beschikbaar voor onderhoud en vervanging op het spoor. De helft van dat budget komt tussen 2021 en 2023 op de markt. Op stapel staan onder meer het opknappen van het spoor rond Schiphol, rangeerterrein Kijfhoek en de havenspoorlijn van Rotterdam.

Aanpak droogte en wateroverlast

Verder gaat er 200 miljoen euro extra naar de aanpak van droogte en naar klimaatadaptatie. Dat geld wil Van Nieuwenhuizen benutten om samen met waterschappen, provincies en gemeenten de voornaamste problemen met watertekorten en wateroverlast aan te pakken.

De Unie van Waterschappen is blij met die gelden, laat voorzitter Rogier van der Sande weten. “Zelf investeren de waterschappen de komende jaren meer dan ooit tevoren, namelijk ruim 1,7 miljard euro per jaar in projecten voor sterkere dijken, betere waterhuishouding en schoon water. Hiermee geven we een impuls aan de waterbouw in Nederland en dragen we eraan bij om groen uit deze crisis te komen.”

Auteur: Redactie Infrasite