Nachtafsluitingen Koning Willem-Alexandertunnel A2 voor hitteproeven beton

Rijkswaterstaat gaat hitteproeven doen in de Koning Willem-Alexandertunnel om een beter beeld te krijgen van het gebruikte beton dat mogelijk minder brandwerend is. Dit naar aanleiding van het onderzoek in opdracht van Rijkswaterstaat medio 2017.

Hieruit bleek dat bij een viertal tunnels in ons land – in geval van een extreem grote brand (van een omvang die zich in Nederland nog nooit heeft voorgedaan) – er sprake kan zijn van een verminderde brandwerendheid van het beton. Uit deze onderzoeken bleek ook dat de wegtunnels, net als alle andere Rijkstunnels, veilig gebruikt kunnen worden door de weggebruikers.

Hitteproeven Koning Willem-Alexandertunnel

De hitteproeven moeten ons meer informatie geven over hoe het beton zich bij extreme hitte gedraagt omdat tot nu toe alleen laboratoriumproeven zijn gedaan. Om deze hitteproeven veilig te kunnen doen, is er een aantal afsluitingen gepland tussen 4 en 13 april 2018. Het gaat om:

  • 2 nachtafsluitingen van de A-buizen in de nacht van 4 op 5 april en 5 op 6 april van 19.30 uur – 06.00 uur;
  • 1 nachtafsluiting van de N-buizen in de nacht van 6 op 7 april van 21.00 uur – 08.00 uur;
  • 2 nachtafsluitingen van de N-buizen in de nacht van 7 op 8 april van 21.00 uur – 09.00 uur en van 8 op 9 april van 21.00 uur – 06.00 uur;
  • 2 nachtafsluitingen van de A-buizen in de nachten van 11 op 12 april en 12 op 13 april van 19.30 uur – 06.00 uur.

Om de verkeersoverlast te beperken zijn alle tunnelbuizen overdag gewoon open, dan worden geen werkzaamheden worden uitgevoerd. Op het moment dat gewerkt wordt in de onderste tunnelbuizen (A2), zal het verkeer via de bovenste tunnelbuizen (N2) worden geleid. Wordt er gewerkt aan de bovenste tunnelbuizen, dan kan het verkeer in de onderste buizen rijden.

Beton overige tunnels

Het gaat om de betonsoort die in tunnels is gebruikt die na 2008 zijn opgeleverd te weten de Salland-Twentetunnel (N35), de Ketheltunnel (A4), de Tweede Coentunnel (A10) en de Koning Willem-Alexandertunnel (A2). Het onderzoek dat deze feiten aan het licht bracht vond plaats in een laboratoriumsetting met hitteproeven op betonblokken. Rijkswaterstaat gaat daarom de komende maanden vervolgonderzoek doen in de tunnels zelf. Te beginnen met de Koning Willem-Alexandertunnel in Maastricht.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat

Nachtafsluitingen Koning Willem-Alexandertunnel A2 voor hitteproeven beton | Infrasite

Nachtafsluitingen Koning Willem-Alexandertunnel A2 voor hitteproeven beton

Rijkswaterstaat gaat hitteproeven doen in de Koning Willem-Alexandertunnel om een beter beeld te krijgen van het gebruikte beton dat mogelijk minder brandwerend is. Dit naar aanleiding van het onderzoek in opdracht van Rijkswaterstaat medio 2017.

Hieruit bleek dat bij een viertal tunnels in ons land – in geval van een extreem grote brand (van een omvang die zich in Nederland nog nooit heeft voorgedaan) – er sprake kan zijn van een verminderde brandwerendheid van het beton. Uit deze onderzoeken bleek ook dat de wegtunnels, net als alle andere Rijkstunnels, veilig gebruikt kunnen worden door de weggebruikers.

Hitteproeven Koning Willem-Alexandertunnel

De hitteproeven moeten ons meer informatie geven over hoe het beton zich bij extreme hitte gedraagt omdat tot nu toe alleen laboratoriumproeven zijn gedaan. Om deze hitteproeven veilig te kunnen doen, is er een aantal afsluitingen gepland tussen 4 en 13 april 2018. Het gaat om:

  • 2 nachtafsluitingen van de A-buizen in de nacht van 4 op 5 april en 5 op 6 april van 19.30 uur – 06.00 uur;
  • 1 nachtafsluiting van de N-buizen in de nacht van 6 op 7 april van 21.00 uur – 08.00 uur;
  • 2 nachtafsluitingen van de N-buizen in de nacht van 7 op 8 april van 21.00 uur – 09.00 uur en van 8 op 9 april van 21.00 uur – 06.00 uur;
  • 2 nachtafsluitingen van de A-buizen in de nachten van 11 op 12 april en 12 op 13 april van 19.30 uur – 06.00 uur.

Om de verkeersoverlast te beperken zijn alle tunnelbuizen overdag gewoon open, dan worden geen werkzaamheden worden uitgevoerd. Op het moment dat gewerkt wordt in de onderste tunnelbuizen (A2), zal het verkeer via de bovenste tunnelbuizen (N2) worden geleid. Wordt er gewerkt aan de bovenste tunnelbuizen, dan kan het verkeer in de onderste buizen rijden.

Beton overige tunnels

Het gaat om de betonsoort die in tunnels is gebruikt die na 2008 zijn opgeleverd te weten de Salland-Twentetunnel (N35), de Ketheltunnel (A4), de Tweede Coentunnel (A10) en de Koning Willem-Alexandertunnel (A2). Het onderzoek dat deze feiten aan het licht bracht vond plaats in een laboratoriumsetting met hitteproeven op betonblokken. Rijkswaterstaat gaat daarom de komende maanden vervolgonderzoek doen in de tunnels zelf. Te beginnen met de Koning Willem-Alexandertunnel in Maastricht.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat