ZOMERSLUITING

Dura Vermeer werkt als Scaniafabriek dicht is

Scaniafabriek (bron: Dura Vermeer)

Medewerkers van Dura Vermeer zijn deze vier weken niet op vakantie maar juist hard aan de slag. Als voorbereiding op de versterking van de Stadsdijken Zwolle is het Dijkteam Zwolle van het bedrijf vanaf op maandag 18 juli alvast met werkzaamheden op het fabrieksterrein van Scania begonnen.

Het voorbereidend werk voor de dijkversterking wordt uitgevoerd tijdens de zomersluiting van de vrachtwagenfabriek. Dat gebeurt op verzoek van Scania. Op deze manier kan er tijdens de daadwerkelijke dijkversterking grotendeels buiten de hekken van het Scania-terrein worden gewerkt. Dit draagt bij aan de veiligheid, voorspelbaarheid en efficiëntie van de uit te voeren werkzaamheden. Ook zorgt deze aanpak ervoor dat de kans op inkomensschade voor Scania zo klein mogelijk blijft, zegt Dura Vermeer.

Damwanden

Het Dijkteam Zwolle gaat het parkeerterrein bij de haven ophogen en opnieuw inrichten. Verder worden er rondom het parkeerterrein damwanden geplaatst en hekwerk vervangen. Na de zomersluiting wordt er verder gewerkt buiten de hekken, zoals het plaatsen van damwanden langs het Zwolle-IJsselkanaal en het versterken van het dijktalud. Zo zit niemand elkaar in de weg daar in Zwolle.

LEES OOK:

Waterschap laat damwand elektrisch intrillen

Hergebruikte dakbedekking wordt grondstof voor wegenbouw

Auteur: Redactie