Wijziging van Besluit inzake Crisis- en Herstelwet

De minister van I&M heeft in december jongsleden bij de Tweede Kamer een wijziging van Besluit ingediend (Voorpublicatie tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (achtste tranche) Staatscourant 2013, 36181) inzake de Crisis- en Herstelwet (CHW).

Deze wijziging is bedoeld om het project knooppunt Hoevelaken op bijlage II van de CHW te plaatsen. Daarmee vervalt de verplichting om meerdere alternatieven uit te werken waaronder het Meest Milieuvriendelijke Alternatief (MMA).

Het project knooppunt Hoevelaken valt, net als de meeste projecten van Rijkswaterstaat, al sinds begin 2010 onder de CHW. Belangrijk element hierbij is dat andere overheden nog wel een zienswijze op het Ontwerp-Tracébesluit (OTB) kunnen indienen maar niet in beroep kunnen gaan tegen het Tracébesluit (TB).

Waarom geen MMA voor project knooppunt Hoevelaken?

Voor de projecten die in bijlage II van de CHW staan, gelden enkele vrijstellingen op de MER-regels. Onder andere vervalt de verplichting tot het maken van een MMA. Het is voor het project Knooppunt Hoevelaken niet zinvol om een MMA te maken, omdat in het huidige vervlechtingsproces een winnende aanbieding uit de aanbesteding wordt uitgewerkt tot (O)TB. Voor een eventueel daarna nog op te stellen MMA kan dan dus niet meer gekozen worden. Overigens sluit dit ook aan op de veranderende MER-regels: in nieuw op te starten procedures vervalt de verplichting tot het maken van een MMA.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat