Top 20 onveilige parkeerplaatsen aanpakken

Onvoldoende toezeggingen door minister Eurlings

Zoetermeer – In tegenspraak met eerdere toezeggingen, heeft minister Eurlings geen geld gereserveerd voor de aanpak van onveilige parkeerplaatsen. Het bedrijfsleven lijdt jaarlijks 350 miljoen euro schade door diefstal van voertuigen en van lading. De aanpak van transportcriminaliteit vraagt om concrete maatregelen om parkeerplaatsen veiliger te maken voor de chauffeur, het voertuig en de lading.

In mei 2007 zegde minister Eurlings de Tweede Kamer toe, dat hij een top 20 van meest onveilige parkeerplaatsen langs het hoofdwegennet zou opstellen. Ook zou in deze begroting een voorstel komen voor de aanpak van deze parkeerplaatsen. Helaas blijkt uit de begroting van Verkeer en Waterstaat dat er niet wordt gekozen voor een voortvarende aanpak. De minister lijkt te kiezen voor het aanbrengen van verlichting en verbeteren van de zichtbaarheid, maar niet in te zetten op het verbeteren van toezicht. Het bedrijfsleven vindt dit te weinig ambitieus. Minimaal moet de minister inzetten op extra beveiligingsmaatregelen op die parkeerplaatsen waar de schade door diefstal het grootst is.

De organisaties schatten in dat er twintig miljoen euro extra nodig is om de parkeerplaatsen waar de meeste diefstal plaatsvindt, succesvol aan te pakken. Bij sommige parkeerplaatsen kan men volstaan met het weghalen van bomen en struiken en het zorgen voor goede verlichting, maar bij de grootste knelpunten is meer nodig. Zoals het plaatsen van slagbomen en zorgen voor camerabewaking.

Het bedrijfsleven stelt de minister voor om op korte termijn te overleggen over de beste wijze waarop transportcriminaliteit op parkeerplaatsen kan worden aangepakt. EVO, TLN, KNV en Les Routiers hebben in samenwerking met de politie en verzekeraars meegewerkt aan de samenstelling van de top 20 meest onveilige parkeerplaatsen. Daarbij hebben zij een indeling gemaakt van beveiligingsklassen voor die parkeerplaatsen. Niet alle parkeerplaatsen hoeven per se met slagbomen, pasjes en camera’s beveiligd te worden. Maar tegelijkertijd kunnen niet alle parkeerplaatsen het stellen zonder toezicht.

Het bedrijfsleven adviseert om te werken met beveiligingscategorieën voor parkeerplaatsen. Het basis beveiligingsniveau zou moeten gelden voor alle parkeerplaatsen langs het hoofdwegennet. De eisen hiervoor moeten opgenomen worden bij de aanleg en het onderhoud van parkeerplaatsen. Ook moet een duidelijke bewegwijzering op het hoofdwegennet de chauffeur helpen bij het kiezen van een veilige rustplaats.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Veilige parkeerplaatsen in gevaar (03-09-2007)

KNV presenteert plan voor veilige parkeerplaatsen (22-09-2006)

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: EVO