Eerste routepaneel met reistijden in Noord-Brabant

Provincie wil doorstroming verkeer bevorderen

‘s-Hertogenbosch – De provincie Noord-Brabant heeft sinds donderdag 22 november 2007 haar eerste route-informatiepaneel waarop te zien is via welke route, welke reistijd geldt. Dit moet doorstroming van het verkeer bevorderen en files voorkomen. Gedeputeerde Cora Steffens heeft 22 november 2007, samen met hoofdingenieur-directeur S. Diris van Rijkswaterstaat, het paneel bij de N261 bij Waalwijk/aansluiting A59 onthuld. De provincie loopt hiermee voorop want op enkele borden in de Randstad na, is er geen andere provincie die hierin op deze wijze investeert.

Het feestelijk onthulde bord bij Waalwijk informeert de reiziger over routes richting Utrecht via de A59 (richting oosten) en de A2 respectievelijk via de A59 (richting westen) en de A27. De provincie plaatst binnenkort ook borden op de N279 langs de Zuid-Willemsvaart bij ’s-Hertogenbosch en Veghel. Hierop worden de reistijden naar Uden (A50), Eindhoven (A50) en Helmond (N279) getoond.

De kosten van deze vijf panelen bedragen circa € 700.000,-.

“Deze panelen moeten het de reiziger gemakkelijker maken om te kiezen voor een alternatieve route. Daarnaast is het prettig om te weten hoe laat je op een bestemming bent, zeker bij ongelukken of files. Hierin wil de provincie de komende jaren in blijven investeren, samen met Rijkswaterstaat”, aldus gedeputeerde Cora Steffens.

De verkeersgegevens die o.a. de reistijden op de borden bepalen, komen voor een belangrijk deel van Rijkswaterstaat maar ook van de 300 camera’s die de provincie onlangs langs rijks- en provinciale wegen heeft geplaatst. De ingewonnen informatie wordt verwerkt in de Verkeerscentrale Zuid-Nederland van Rijkswaterstaat in Geldrop.

Twee typen borden: GRIP en DRIP

  • GRIP (Grafische Route Informatie Paneel): blauwe bewegwijzeringborden waarin een vereenvoudigde weergave van de belangrijkste wegen naar (eind)bestemmingen wordt getoond. De wegen bestaan uit dynamische vlakken, waarvan een blok rood oplicht indien zich een file in dit wegvak bevindt. Daarnaast zijn er op enkele GRIP’s ook nog dynamische tekstregels om reistijden of andere teksten te tonen.
  • DRIP (Dynamische Route Informatie Paneel): blauwe bewegwijzeringborden waarin met statische pijlen verwezen wordt naar (eind)bestemmingen via tussenpunten. De DRIP’s bevatten daarnaast dynamische tekstregels die gebruikt worden voor het tonen van reistijden, via verschillende routes tot de bestemmingen, of eventueel andere teksten. De naamgeving van bestemmingen en tussenpunten moet zoveel mogelijk overeenkomen met de reguliere bewegwijzering.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Noord-Brabant