Groot onderhoud Kaagbrug (A44)

Voorbereidende werkzaamheden, half november 2007

Haarlem – Rijkswaterstaat voert van januari tot en met april 2008 groot onderhoud uit aan de Kaagburg (A44) tussen de op- en afritten Kaag-dorp(2) en Noordwijkerhout (3).

De werkzaamheden bestaan uit het vervangen van slagbomen, vangrails en de bedieningsinstallatie van de brug. Tegelijk wordt het bedieningshuisje opgeknapt. Met name op werkdagen tussen 22.00 uur en 05.00 uur en in twee weekeinden in februari wordt er gewerkt. Tijdens de werkzaamheden in de avond en nacht is één rijstrook per rijrichting beschikbaar. Overdag heeft het verkeer twee rijstroken per rijrichting. Gedurende twee weekeinden 8/10 februari en 15/17 februari 2008 is voor het verkeer zowel overdag als ’s nachts één rijstrook per rijrichting beschikbaar. Ook geldt er een snellheidsbeperking. Het verkeer moet rekening houden met langere reistijden. Rijkswaterstaat biedt tijdens de twee weekeinden alternatief vervoer aan.

Tijdens het groot onderhoud Kaagbrug is het niet mogelijk om de Kaagbrug voor het scheepvaartverkeer te openen. Dat betekent dat het scheepvaartverkeer met een doorvaarthoogte van meer dan 4,75 meter langere vaartijden heeft. De omvaarroute is de staande Mastroute door Amsterdam, via het Noordzeekanaal, Kostverlorenvaart, de Schinkel, Nieuwe meer en de oostzijde van de Ringvaart.

Rijkswaterstaat voert de werkzaamheden uit om de veiligheid en de doorstroming op de A44 te garanderen.

Voorbereidende werkzaamheden 19 november-21 december 2007
Vooruitlopend op het groot onderhoud Kaagbrug 2008 zijn vanaf half november voorbereidende werkzaamheden zoals het graven van geulen voor het leggen van kabels over een afstand van ongeveer één kilometer voor en na de Kaagbrug, het boren van gaten in de brug voor het plaatsen van barriers. De werkzaamheden duren tot 21 december 2007 en vinden op werkdagen tussen 22.00 uur en 05.00 uur plaats. Tijdens de nachtelijke werkzaamheden heeft het verkeer op de A44 één rijstrook beschikbaar. Overdag zijn er weer twee rijstroken per rijrichting beschikbaar. Rijkswaterstaat heeft de bewoners rond de Kaagbrug inmiddels over de werkzaamheden en de eventuele (geluids)overlast op de hoogte gesteld.

Communicatie
Rijkswaterstaat doet er alles aan om de hinder voor het verkeer en de omgeving zo veel mogelijk te beperken. Om dit te bereiken werkt Rijkswaterstaat in dit project samen met onder andere de provincies Noord- en Zuid-Holland, omliggende gemeenten, het bedrijfsleven en belangenverenigingen. Het groot onderhoud Kaagbrug wordt via advertenties in de media en door borden langs de weg aangekondigd.

In 2007 net als in 2006 werkt Rijkswaterstaat meer aan de weg dan normaal. Dat betekent dat weggebruikers vaker met wegwerkzaamheden op rijkswegen krijgen te maken. Het gaat om zo’n 200 projecten, van groot onderhoud, verbreding en aanleg van wegen, kleine asfaltwerkzaamheden tot het vernieuwen van bruggen en viaducten. Dit is nodig om de veiligheid op de weg en de doorstroming van het verkeer ook in de toekomst te waarborgen. De minister van Verkeer en Waterstaat heeft tot en met 2010 in totaal 600 miljoen euro extra beschikbaar gesteld voor werkzaamheden aan de rijkswegen.

Tijdens de werkzaamheden is Rijkswaterstaat er alles aan gelegen om de hinder en de overlast voor weggebruikers zo beperkt mogelijk te houden en het verkeer zo goed mogelijk te laten doorstromen. Dit gebeurt onder andere door omleidingroutes in te stellen en weggebruikers duidelijk te informeren. Weggebruikers kunnen voor actuele informatie over wegwerkzaamheden en de te verwachten hinder onder meer terecht op de website www.vanAnaarBeter.nl en de landelijke informatielijn 0800-8002.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Directie Noord-Holland