Geld voor aanleg transferpunt Ovatonde

Nijmegen – Op korte termijn kan de stadsregio een beschikking van het ministerie van Verkeer en Waterstaat (V&W) verwachten voor subsidieverlening van maximaal 728.850 euro voor het experiment Ovatonde. Dat is ambtelijk toegezegd. Het betreft de aanleg van een transferpunt aan de Ovatonde aan de A325. Het transferpunt biedt plaats voor 250 auto’s met gratis busvervoer naar het centrum van Nijmegen en Heijendaal. Het ministerie neemt daarmee 50% van de totale kosten voor zijn rekening; in totaal kost de aanleg en inrichting van het tijdelijke transferpunt bijna 1,5 miljoen euro. Het transferpunt moet na de zomer gebruiksklaar zijn.

Automobilisten kunnen voor 2 euro per dag hun auto beveiligd op het parkeerterrein achterlaten en gebruik maken van gratis pendelbussen naar de twee belangrijkste werklocaties in Nijmegen: de binnenstad en Heijendaal. Tijdens de ochtendspits rijdt er minimaal elke 10 minuten een bus. De ochtenddienst wordt uitgevoerd door lijn 33 aangevuld met pendelbussen. De bussen rijden over een volledig vrije busbaan van het transferpunt over de Waalbrug. De route loopt vanaf de Waalbrug over de Singels via het Centraal station naar Heijendaal. De pendelbussen krijgen een eigen ‘look’ en de haltes waar de bus stopt krijgen een opvallend gekleurde sticker, zodat reizigers (ook op de terugweg) zeker weten dat de bus langskomt. Automobilisten worden tot overstappen ‘verleid’ door de inzet van DRIPS (informatiepanelen langs de weg), stickers op de bussen zelf, bewonersinformatie in de gemeenten Overbetuwe en Lingewaard, een persoonlijke aanbieding op basis van kentekenregistratie en communicatie via de grote werkgevers in Nijmegen.

Na de kerst mogelijk voortzetting

Het experiment heeft tot doel het oplossen van structurele fileknelpunten op de A325 richting Nijmegen. Het experiment wil forenzen op een makkelijke manier kennis laten maken met het OV om het gebruik ervan ook ná het experiment te verhogen. Het doel is verder om in de praktijk na te gaan in hoeverre het OV er in de spits daadwerkelijk voor kan zorgen dat méér mensen de stad in kunnen en dat de top van de files wordt afgevlakt. Het experiment loopt van maandag 3 september 2007 tot en met vrijdag 21 december 2007. Afhankelijk van de resultaten wordt het experiment na de kerstvakantie voortgezet. Een mogelijk definitief transferpunt zal wel in de buurt van de Ovatonde, maar niet op exact dezelfde locatie komen.

Het ministerie had in totaal eenmalig ruim 9 miljoen euro beschikbaar voor dit soort projecten. Het unieke van dit project is dat een aantal belanghebbende partijen elkaar op zeer korte termijn hebben weten te vinden en gezamenlijk een projectvoorstel hebben ingediend. Dat is nu gehonoreerd door V&W. De Stadsregio Arnhem Nijmegen trekt het project , medeparticipanten zijn de gemeenten Nijmegen, Overbetuwe en Lingewaard, de provincie Gelderland en vervoerbedrijf Hermes (Novio). Ook VCC Oost en een aantal onderwijsinstellingen op de locatie Heijendaal (HAN, UMC St Radboud en RU) doen mee. De gemeenten Lingewaard en Overbetuwe zorgen tijdens de proefperiode voor personeel dat toezicht houdt, parkeerkaarten verkoopt en informatie verstrekt.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Stadsregio Arnhem Nijmegen (KAN)