CROW start werkgroep Langsvlakheidseisen

Ede – Door de introductie van nieuwe contractvormen hebben opdrachtgevers en -nemers behoefte aan reële, functionele langsvlakheidseisen. Reëel omdat ze ook voor slecht draagkrachtige ondergrond haalbaar en betaalbaar moeten zijn. Functioneel omdat een langsvlakheidseis afhankelijk is van ontwerpsnelheid (wegtype) en voertuigsoort. Doel van de werkgroep is het ontwikkelen van een model dat langsvlakheidseisen relateert aan voorspelbare en meetbare zettingsverschillen.

In het onderzoeksprogramma Blijvend Vlakke Wegen van Delft Cluster (DC-BVW) wordt onderzoek verricht dat zich deels richt op deze problematiek. De CROW-werkgroep maakt in belangrijke mate gebruik van de onderzoeksresultaten DC-BVW.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: CROW