Gewijzigde regelgeving geluid per 1 januari 2007

Woerden – Per 1 januari 2007 is er veel veranderd in regelgeving op gebied van geluid. Zo is de Wet geluidhinder ingrijpend gewijzigd. Download of bekijk deze gewijzigde wet op www.overheid.nl: Wet geluidhinder

Daarnaast is het Besluit geluidhinder van kracht geworden. Dit besluit vervangt het Besluit geluidhinder spoorwegen, het Besluit grenswaarden binnen zones langs wegen, het Besluit grenswaarden binnen zones langs industrieterreinen en het Saneringsbesluit geluidhinder wegverkeer 1998. Ook het Besluit geluidhinder kunt u downloaden of bekijken op www.overheid.nl: Besluit geluidhinder

Tevens is het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006 (www.overheid.nl) van kracht geworden en is er een nieuwe subsidieregeling van kracht geworden, de Subsidieregeling sanering verkeerslawaai
Voor de formulieren die als bijlage bij deze nieuwe subsidieregeling zijn opgenomen kunt u terecht bij Formulieren projectsubsidies

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Bureau Sanering Verkeerslawaai (BSV)