Vliegasunie en Heijmans sterk voor poederkoolvliegas

‘s-Hertogenbosch – Met publicatie van de tijdelijke vrijstellingsregeling Bouwgrond-stoffenbesluit 2004 in de Staatscourant van 29 oktober jl., is het mogelijk geworden om poederkoolvliegas als ophoogmateriaal in de Nederlandse Grond- wegen- en waterbouw (GWW) sector toe te passen. In Nederland wordt jaarlijks ongeveer 50 miljoen ton ophoogmateriaal in de GWW sector verwerkt. Vliegasunie en Heijmans verenigen hun krachten om poederkoolvliegas geaccepteerd te krijgen als volwaardige bouwstof.

Poederkoolvliegas is een restproduct dat ontstaat bij de opwekking van elektriciteit uit steenkolen. In Nederland wordt dit product ondermeer toegepast in de beton industrie. In het buitenland en met name in Duitsland wordt poederkoolvliegas ook sinds jaar en dag toegepast in de GWW sector. Aan deze Duitse projecten, o.a. ophogingen en aanvullingen, heeft Vliegasunie middels de levering van vele honderd duizenden tonnen een forse bijdrage geleverd.

Pilot project
Om tot acceptatie te komen van deze bouwstof in de Nederlandse GWW sector, is er gekozen voor het opzetten van een pilot project, waarin verschillende partijen participeren met als afgeleid doel: een leerproces te doorlopen.

Hierbij moeten de voor- en nadelen van toepassing van het materiaal in de GWW sector duidelijk naar voren komen.

De ervaringen moeten bijdragen aan een acceptatieproces voor o.a. VROM. Dit moet ertoe leiden dat poederkoolvliegas als bouwstof in Nederland structureel kan worden toegepast. De tijdelijke vrijstelling kan dan worden omgezet in een definitieve vrijstelling.

Samenwerking
Om een door VROM erkend model te bewerkstelligen waarin de in Nederland geproduceerde poederkoolvliegassen worden herkend en erkend als een volwaardige secundaire bouwstof in de GWW sector, is er een overeenkomst van samenwerking gesloten tussen Vliegasunie BV en Heijmans Infrastructuur BV. Heijmans heeft een reputatie als vernieuwende bouwer en is daarom hiervoor benaderd. Op 22 november 2004 is de eerst stap gezet, de samenwerkingsnotitie, “Hogerop met poederkoolvliegas” is getekend.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Heijmans NV

Vliegasunie en Heijmans sterk voor poederkoolvliegas | Infrasite

Vliegasunie en Heijmans sterk voor poederkoolvliegas

‘s-Hertogenbosch – Met publicatie van de tijdelijke vrijstellingsregeling Bouwgrond-stoffenbesluit 2004 in de Staatscourant van 29 oktober jl., is het mogelijk geworden om poederkoolvliegas als ophoogmateriaal in de Nederlandse Grond- wegen- en waterbouw (GWW) sector toe te passen. In Nederland wordt jaarlijks ongeveer 50 miljoen ton ophoogmateriaal in de GWW sector verwerkt. Vliegasunie en Heijmans verenigen hun krachten om poederkoolvliegas geaccepteerd te krijgen als volwaardige bouwstof.

Poederkoolvliegas is een restproduct dat ontstaat bij de opwekking van elektriciteit uit steenkolen. In Nederland wordt dit product ondermeer toegepast in de beton industrie. In het buitenland en met name in Duitsland wordt poederkoolvliegas ook sinds jaar en dag toegepast in de GWW sector. Aan deze Duitse projecten, o.a. ophogingen en aanvullingen, heeft Vliegasunie middels de levering van vele honderd duizenden tonnen een forse bijdrage geleverd.

Pilot project
Om tot acceptatie te komen van deze bouwstof in de Nederlandse GWW sector, is er gekozen voor het opzetten van een pilot project, waarin verschillende partijen participeren met als afgeleid doel: een leerproces te doorlopen.

Hierbij moeten de voor- en nadelen van toepassing van het materiaal in de GWW sector duidelijk naar voren komen.

De ervaringen moeten bijdragen aan een acceptatieproces voor o.a. VROM. Dit moet ertoe leiden dat poederkoolvliegas als bouwstof in Nederland structureel kan worden toegepast. De tijdelijke vrijstelling kan dan worden omgezet in een definitieve vrijstelling.

Samenwerking
Om een door VROM erkend model te bewerkstelligen waarin de in Nederland geproduceerde poederkoolvliegassen worden herkend en erkend als een volwaardige secundaire bouwstof in de GWW sector, is er een overeenkomst van samenwerking gesloten tussen Vliegasunie BV en Heijmans Infrastructuur BV. Heijmans heeft een reputatie als vernieuwende bouwer en is daarom hiervoor benaderd. Op 22 november 2004 is de eerst stap gezet, de samenwerkingsnotitie, “Hogerop met poederkoolvliegas” is getekend.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Heijmans NV