Principal Consultant Geluid bij DHV

Amersfoort – De heer ir. Paul H. de Vos (52) is per 1 oktober 2004 benoemd tot principal consultant Geluid bij DHV. Hij is daarmee verantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling van de geluidsadvisering op strategisch niveau, met name in het kader van verkeer en vervoer.

De heer De Vos werkte vanaf 1991 als adviseur geluid en trillingen bij het voormalige onderzoeks- en adviesbureau van de Nederlandse Spoorwegen. Vanuit die organisatie bouwde hij aan een gerenommeerd team van specialisten op het gebied van railverkeersgeluid en was binnen Europa een pleitbezorger voor milieuvriendelijk(er) spoorvervoer.

Met de indiensttreding van de heer De Vos krijgt de bestaande expertise van DHV op het gebied van geluids- en trillingsadvisering een nieuwe impuls. Gelet op zijn specifieke ervaring zal tevens het kennisveld railvervoer verder versterkt worden, alsmede de strategische profilering van DHV in de internationale railwereld.

Paul de Vos studeerde technische natuurkunde aan de TU Delft.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht DHV

Principal Consultant Geluid bij DHV | Infrasite

Principal Consultant Geluid bij DHV

Amersfoort – De heer ir. Paul H. de Vos (52) is per 1 oktober 2004 benoemd tot principal consultant Geluid bij DHV. Hij is daarmee verantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling van de geluidsadvisering op strategisch niveau, met name in het kader van verkeer en vervoer.

De heer De Vos werkte vanaf 1991 als adviseur geluid en trillingen bij het voormalige onderzoeks- en adviesbureau van de Nederlandse Spoorwegen. Vanuit die organisatie bouwde hij aan een gerenommeerd team van specialisten op het gebied van railverkeersgeluid en was binnen Europa een pleitbezorger voor milieuvriendelijk(er) spoorvervoer.

Met de indiensttreding van de heer De Vos krijgt de bestaande expertise van DHV op het gebied van geluids- en trillingsadvisering een nieuwe impuls. Gelet op zijn specifieke ervaring zal tevens het kennisveld railvervoer verder versterkt worden, alsmede de strategische profilering van DHV in de internationale railwereld.

Paul de Vos studeerde technische natuurkunde aan de TU Delft.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht DHV