DESIGN AND CONSTRUCT

Beens realiseert nieuwe haven in Alkmaar

Projectdirecteur Jan Visscher van Beens en wethouder Robert te Beest hijsen de vlag als start voor de ontwikkeling van de haven in de Boekelermeer foto Ed van de Pol

De Beens Groep realiseert de komende twee jaar een nieuw havengebied in de gemeente Alkmaar. Het bedrijventerrein met haven gaan Boekelermeer heten. De haven wordt in opdracht van de gemeente aangelegd langs het Noordhollandsch kanaal. De haven krijgt een aantal kades waaronder een kade voor algemeen gebruik.

Beens sleepte de opdracht binnen via een Europese aanbesteding die de gemeente had uitgeschreven. Na een voorselectie van vijf partijen, heeft de gemeente uiteindelijk twee inschrijvingen ontvangen. Deze zijn op basis van kwaliteit en prijs beoordeeld door een commissie van deskundigen van Stadswerk072, Sweco, Milo Heiloo BV en de gemeentelijke afdeling Inkoop. De inschrijving van Beens Groep BV is zowel op kwaliteit als op prijs als beste beoordeeld.

Vernieuwing

‘Een nieuwe haven in de regio Alkmaar is een belangrijke ontwikkeling voor de verbetering van de mobiliteit en bereikbaarheid, zegt wethouder mobiliteit van Alkmaar Robert te Beest. ‘Met een eigen haven kan er meer vervoer over water plaatsvinden waardoor de wegen in onze regio ontlast worden. De nieuwe haven maakt het bedrijventerrein compleet. Het draagt bij aan de economie, duurzaamheid en de binnenstedelijke vernieuwing binnen en buiten de regio Alkmaar.’

De provincie Noord-Holland heeft recent besloten om € 7,5 miljoen voor deze ontwikkeling beschikbaar te stellen. Over de datum van oplevering doet de gemeente nog even voorzichtig: ‘Als de recente uitspraak van de Raad van State over stikstof niet gaat leiden tot vertraging, kan het eerste schip naar verwachting in de loop van 2024 in de nieuwe haven aanmeren.’

Design and Construct

Op basis van het ‘design and construct’ contract met de Beens Groep wordt nu gestart met het ontwerpproces. Daarna volgen het bouwrijp maken van de bedrijfskavels en het graven van de haven, het aanbrengen van de kadeconstructies en het realiseren van de Aventurijnstraat en de ecologische zone. Met diverse marktpartijen worden gesprekken gevoerd over de verkoop van (watergebonden) bouwkavels.

Halverwege dit jaar is al een eerste kavel verkocht aan CO2 Cleanup One B.V. Op deze kavel wordt op dit moment ’s werelds eerste CO2 fabriek gerealiseerd die CO2 uit de lucht verwijdert en deze CO2 permanent vastlegt in cement of beton. De nieuwe verbindingsweg door het plangebied, de Olivijnstraat, is aangelegd door GP Groot Infra BV en in oktober in gebruik genomen.

(De tekst loopt door na de foto)

Boekeldermeer. Links het gebied waar de haven Boekelermeer wordt ontwikkeld foto © Ed van de Pol

Baggeren

De gemeente prijst Beens als deskundige partner. ‘Beens is specialist in constructieve waterbouw en baggerwerken. Belangrijke disciplines zijn het aanbrengen van damwanden, het bouwen van kademuren en het baggeren van havens en vaarwegen. Met meer dan 60 jaar ervaring is het bedrijf door heel Nederland actief.’

Ontwerpfase

Algemeen directeur Karst-Jan Beens van de Beens Groep ziet een mooi project voor zich: ‘Onze disciplines zorgen voor een mooie synergie bij de aanleg van bijvoorbeeld bedrijventerreinen, zoals De Boekelermeer. Die ervaring hebben we uit eerdere projecten, denk aan het industriegebied in Genemuiden en de Zuiderzeehaven in Kampen. Wij kijken uit naar een vruchtbare samenwerking met de gemeente Alkmaar. Omdat we al in de ontwerpfase betrokken zijn, denken we graag mee over maximaal hergebruik van vrijgekomen materialen. Door vroegtijdig kennis te delen, werk je samen toe naar het beste ontwerp en de meest optimale realisatie ervan.’

Lees ook:

Verbeterde fasering moet herstel kademuren in Amsterdam versnellen

Verlengen levensduur krijgt voorkeur bij Amsterdamse kademuren

Auteur: Redactie