Brug en kade Amsterdam. Foto: iStock / Adisa

Verlengen levensduur krijgt voorkeur bij Amsterdamse kademuren

Brug en kade Amsterdam. Foto: iStock / Adisa (onbeperkt gebruik)

De gemeente Amsterdam is op zoek naar nieuwe manieren om de levensduur van kwetsbare kademuren te verlengen. Daar geeft de gemeente de voorkeur aan boven het volledig vernieuwen van alle bestaande kademuren.

De Amsterdamse binnenstad telt vele kilometers aan kademuren met een leeftijd tussen de 50 en 300 jaar oud. De laatste jaren is steeds duidelijker geworden dat het hier om kwetsbare objecten gaat. Zo stortte een jaar geleden een deel van de kade aan de Grimburgwal in. Onderzoek wees uit dat dit vooral kwam door de afwijkende opbouw van de kade, een lokaal diepere bodemligging en verzwakt metselwerk als gevolg van aanvaringen door boten. Het onderzoek moest de gemeente Amsterdam ook helpen om in kaart te brengen welke kademuren prioriteit moesten krijgen.

Lees ook: Instorten kade Amsterdam levert lessen voor kadevernieuwing op

Intussen zijn er al de nodige stappen gezet in het proces waarbij zo’n 200 kilometer aan Amsterdamse kademuren wordt vernieuwd. In januari werd bekend dat Dura Vermeer, Beens Groep en H. van Steenwijk deze opdracht de komende tien jaar gaan uitvoeren. En enkele maanden geleden werden de ingenieursdiensten voor het programma Bruggen en Kademuren gegund aan Witteveen+Bos, Antea Group en Arcadis/Fugro. De bedoeling is dat het werk in dit programma tot wel twintig keer sneller wordt uitgevoerd dan nu het geval is.

Liever levensduur verlengen dan vernieuwen

Toch is er meer nodig om de enorme onderhoudsopgave het hoofd te bieden, stelt de gemeente Amsterdam. Tot nu toe is er vooral gekeken naar de boel veilig houden en de vernieuwing van de kademuren voorbereiden. Levensduurverlenging is daarin niet of beperkt meegenomen. De innovatie-uitvraag die nu is gelanceerd, legt daar dus wel de focus op. Inzet op levensduurverlenging van kademuren maken het werkpakket en de investeringen die nodig zijn beter te plannen en spreiden. Bovendien heeft levensduurverlenging de voorkeur boven volledige vernieuwing, vanuit de wens om waarde te behouden en circulair te werken.

Lees ook: Voorzitter Waterbouwers: ‘Grotere problemen infrastructuur voorkomen door nu te investeren’

En dus is de gemeente op zoek naar manieren waarmee de levensduur van kademuren kan worden verlengd, én naar partijen die deze maatregelen kunnen nemen. Het ontwikkelen van nieuwe oplossingen heeft daarbij de voorkeur. Specifiek gaat het om technieken en methodes gericht op het voorkomen van uitspoeling en het bezwijken van de fundering of de muur en het metselwerk. Dat alles moet op een (kosten)efficiënte manier gebeuren, en het streven is dat de aangedragen oplossingen als een soort module in het Programma Bruggen en Kademuren kunnen worden opgenomen. De innovatie-uitvraag loopt tot medio november.

Auteur: Vincent Krabbendam

Verlengen levensduur krijgt voorkeur bij Amsterdamse kademuren | Infrasite
Brug en kade Amsterdam. Foto: iStock / Adisa

Verlengen levensduur krijgt voorkeur bij Amsterdamse kademuren

Brug en kade Amsterdam. Foto: iStock / Adisa (onbeperkt gebruik)

De gemeente Amsterdam is op zoek naar nieuwe manieren om de levensduur van kwetsbare kademuren te verlengen. Daar geeft de gemeente de voorkeur aan boven het volledig vernieuwen van alle bestaande kademuren.

De Amsterdamse binnenstad telt vele kilometers aan kademuren met een leeftijd tussen de 50 en 300 jaar oud. De laatste jaren is steeds duidelijker geworden dat het hier om kwetsbare objecten gaat. Zo stortte een jaar geleden een deel van de kade aan de Grimburgwal in. Onderzoek wees uit dat dit vooral kwam door de afwijkende opbouw van de kade, een lokaal diepere bodemligging en verzwakt metselwerk als gevolg van aanvaringen door boten. Het onderzoek moest de gemeente Amsterdam ook helpen om in kaart te brengen welke kademuren prioriteit moesten krijgen.

Lees ook: Instorten kade Amsterdam levert lessen voor kadevernieuwing op

Intussen zijn er al de nodige stappen gezet in het proces waarbij zo’n 200 kilometer aan Amsterdamse kademuren wordt vernieuwd. In januari werd bekend dat Dura Vermeer, Beens Groep en H. van Steenwijk deze opdracht de komende tien jaar gaan uitvoeren. En enkele maanden geleden werden de ingenieursdiensten voor het programma Bruggen en Kademuren gegund aan Witteveen+Bos, Antea Group en Arcadis/Fugro. De bedoeling is dat het werk in dit programma tot wel twintig keer sneller wordt uitgevoerd dan nu het geval is.

Liever levensduur verlengen dan vernieuwen

Toch is er meer nodig om de enorme onderhoudsopgave het hoofd te bieden, stelt de gemeente Amsterdam. Tot nu toe is er vooral gekeken naar de boel veilig houden en de vernieuwing van de kademuren voorbereiden. Levensduurverlenging is daarin niet of beperkt meegenomen. De innovatie-uitvraag die nu is gelanceerd, legt daar dus wel de focus op. Inzet op levensduurverlenging van kademuren maken het werkpakket en de investeringen die nodig zijn beter te plannen en spreiden. Bovendien heeft levensduurverlenging de voorkeur boven volledige vernieuwing, vanuit de wens om waarde te behouden en circulair te werken.

Lees ook: Voorzitter Waterbouwers: ‘Grotere problemen infrastructuur voorkomen door nu te investeren’

En dus is de gemeente op zoek naar manieren waarmee de levensduur van kademuren kan worden verlengd, én naar partijen die deze maatregelen kunnen nemen. Het ontwikkelen van nieuwe oplossingen heeft daarbij de voorkeur. Specifiek gaat het om technieken en methodes gericht op het voorkomen van uitspoeling en het bezwijken van de fundering of de muur en het metselwerk. Dat alles moet op een (kosten)efficiënte manier gebeuren, en het streven is dat de aangedragen oplossingen als een soort module in het Programma Bruggen en Kademuren kunnen worden opgenomen. De innovatie-uitvraag loopt tot medio november.

Auteur: Vincent Krabbendam