Hoogwater Hattem. Foto: iStock / E. Zeemering

Watersnood reden om Deltaprogramma te versnellen

Hoogwater Hattem. Foto: iStock / E. Zeemering (onbeperkt gebruik)

Het nieuwe kabinet gaat met 250 miljoen euro per jaar het Nationale Deltafonds versnellen om Nederland beter voor te bereiden op de gevolgen van hoogwater. De watersnood in Limburg is de directe aanleiding voor deze aanscherping van het beleid.

In het coalitieakkoord staat dat er de komende vier jaar extra geld geïnvesteerd wordt in het Deltafonds om de achterstanden weg te werken en het Nationale Deltaprogramma te versnellen. Het kabinet wil 250 miljoen euro structureel vrijmaken voor het Deltafonds.

De overstromingen in de zuidelijke provincie hebben het kabinet naar eigen zeggen “met de neus op de feiten gedrukt”. “Klimaatverandering is hier en nu en het treft ook ons eigen land.” Naast het Deltaprogramma dat al uitgevoerd wordt, komen er daarom ook middelen beschikbaar om beekdalen in onder meer Limburg beter te beschermen. Waterschappen moeten eerder betrokken worden, bijvoorbeeld bij het bouwen van nieuwe woonwijken. Dat moet volgens het kabinet zorgen voor “waterveilig land met voldoende zoetwater en een toekomstbestendige inrichting”.

Meer aandacht voor water en bodem

Doordat klimaatverandering ervoor zorgt dat over het algemeen meer warme dagen gemeten worden, wil het kabinet ook hittestress bij Nederlandse burgers voorkomen. Daarom wil het kabinet meer groen, water en lichte oppervlakken in steden. Dit moet leiden tot meer schaduw, verdamping en reflectie van het zonlicht.

Deltacommissaris Peter Glas zegt dat het goed is dat het kabinet werk maakt van het klimaatbestendig maken van ons land. Het extra geld voor het Deltafonds en meer aandacht voor water en bodem bij het bouwen van onder meer woonwijken moet ervoor zorgen dat er “meters” gemaakt kunnen worden “om ons te wapenen tegen de gevolgen van klimaatverandering”, aldus Glas.

Bron: ANP

Lees ook:

Onderwerpen:

Auteur: Vincent Krabbendam

Vincent Krabbendam is de vaste redacteur van Infrasite. Daarnaast is hij hoofdredacteur Personenvervoer & Verkeer bij online vakbladuitgeverij ProMedia.