Hoogwater dijken. Foto: Ivo Ketelaar Fotografie

Extra inspecties op verzadiging dijken door hoogwater

Foto: Ivo Ketelaar Fotografie

Rijkswaterstaat en waterschappen zullen de komende dagen extra inspecties aan dijken uitvoeren om te zien of deze door hoogwater verzadigd zijn geraakt. Het hoge waterpeil in de Nederlandse rivieren zakt weliswaar, maar dat betekent niet dat het gevaar op schade aan de dijken geweken is.

Bij langdurig hoogwater zoals daar momenteel sprake van is, kunnen dijken langzaam vollopen met water. Het peil in de Nederlandse rivieren daalt nu, maar daarmee is dat water niet ineens uit de dijken verdwenen. Het natuurlijke materiaal waarvan dijken zijn gemaakt kan door het water gaan verweken en dat kan weer tot schade leiden, legt de NOS uit.

Zwakke plekken

Met de extra inspecties willen RWS en de waterschappen het eventueel verzadigd raken van de dijken goed in de gaten houden. De risicolocaties zijn grotendeels bekend, maar inspecties kunnen soms pas plaatsvinden als het water voldoende is gezakt aangezien zwakke plekken in dijken zich niet zelden onder de grond of onder water bevinden. Die inspecties vinden de komende dagen plaats en waar nodig worden de dijken versterkt, bijvoorbeeld door met zandzakken voor tegendruk te zorgen.

Lees ook:

Onderwerpen: , ,

Auteur: Vincent Krabbendam

Vincent Krabbendam is de vaste redacteur van Infrasite. Daarnaast is hij hoofdredacteur Personenvervoer & Verkeer bij online vakbladuitgeverij ProMedia.