Sluisdeuren kanaalzijde Zeesluis IJmuiden geplaatst

Sluisdeur Zeesluis IJmuiden. Foto: Ko van Leeuwen / Rijkswaterstaat
Foto: Ko van Leeuwen / Rijkswaterstaat (persbericht 23-03-2021)

Gedurende vier dagen zijn twee sluisdeuren van Zeesluis IJmuiden op hun plaats aan de kanaalzijde geplaatst. Het gaat om de operationele deur en de reservedeur aan de kanaalzijde in de deurkas aan het binnenhoofd. In september vorig jaar werd al de eerste deur aan de zeezijde geplaatst, aan de deurkas in het buitenhoofd.

Het plaatsen van de roldeuren verliep in etappes, meldt Rijkswaterstaat. Eerst is de operationele deur met een gewicht van 3.000 ton verplaatst naar de meest zuidwestelijk bolder van het binnenhoofd. Vervolgens is deze sluisdeur door middel van grote lieren 90 graden gedraaid en in de deurkas gemanoeuvreerd. “Nadat de deur op de juiste positie lag, is de sluisdeur zowel gekoppeld aan de bovenrolwagen, de aandrijving van de deur, als aan de onderrolwagen. Deze onderrolwagen zorgt ervoor dat de deur over de railbaan op de drempel van de zeesluis kan rijden bij het open en sluiten van de sluis.”

Onderhoud

Na het plaatsen van de operationele deur is twee dagen later de reservedeur in het droogdok gebracht. Ook deze werd met lieren gepositioneerd en tot op de vloer van het droogdok afgezonken. Deze deur wordt ingezet op het moment dat er onderhoud moet worden gepleegd aan één van de operationele deuren. Alle drie de deuren hebben om die reden hetzelfde formaat: 72 meter lang, 11 meter breed en 24 meter hoog. Dat maakt ze namelijk uitwisselbaar. Het droogdok kan worden drooggezet om zo de deuren in het droge te kunnen inspecteren en onderhoud uit te voeren.

Artikel gaat verder onder de foto

Sluisdeur Zeesluis IJmuiden. Foto: Ko van Leeuwen / Rijkswaterstaat

“De komende maanden wordt de werking van de deuren uitgebreid getest. De operationele sluisdeur aan kanaalzijde is samen met de sluisdeur aan de zeezijde dubbel waterkerend. Ze vormen daarmee een belangrijk onderdeel van de hoogwaterkering in IJmuiden. De deuren hebben ook een belangrijke functie bij het nivelleren van het waterpeil tijdens het schutten. Dit nivelleren vindt plaats via zestien schuiven in de deuren”, aldus Rijkswaterstaat.

Begin 2022 in gebruik

Om ruimte te bieden aan steeds groter wordende zeeschepen wordt sinds 2016 in IJmuiden gewerkt aan de bouw van de grootste zeesluis ter wereld. De nieuwe sluis wordt 500 meter lang, 70 meter breed en 18 meter diep. Het project is een samenwerkingsverband van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de provincie Noord-Holland, de gemeente Amsterdam, Port of Amsterdam en de gemeente Velsen. Aannemersconsortium OpenIJ bouwt de nieuwe zeesluis in opdracht van Rijkswaterstaat. Naar verwachting wordt de sluis begin 2022 in gebruik genomen.

Foto’s: Ko van Leeuwen / Rijkswaterstaat

Lees ook: Eerste sluisdeur nieuwe zeesluis IJmuiden ingevaren

Auteur: Vincent Krabbendam