Twee projectplannen Waterwet definitief, projectplan Zijtak Almelo ter inzage

Om de verruiming van de Twentekanalen te kunnen uitvoeren, moet Rijkswaterstaat met een projectplan Waterwet inzichtelijk maken wat er gebeurt met het bestaande kanaal, wat de effecten van de verruiming zijn op de omgeving en hoe de nieuwe situatie er op hoofdlijnen uit komt te zien.

In november 2019 zijn de gewijzigde plannen voor het project Twentekanalen: verruimen vaarweg op de trajecten Delden-Hengelo, Hengelo-Enschede en de Zijtak ter inzage gelegd. Op de projectplannen Delden-Hengelo en Hengelo-Enschede zijn geen bezwaren gemaakt. De plannen zijn dan ook onherroepelijk.

Ontwerpprojectplan voor Waterwet Zijtak Almelo

Omdat de wijzigingen in de Zijtak naar Almelo ingrijpender zijn dan in de hoofdtak, is voor de Zijtak een ontwerpprojectplan opgesteld. Op dit ontwerpprojectplan Zijtak is een zienswijze ingediend. Vanaf 16 april 2020 ligt het definitieve projectplan Waterwet Zijtak ter inzage voor een periode van 6 weken. Ten opzichte van het ontwerp zijn een paar kleine wijzigingen doorgevoerd.

Inzien projectplan

U kunt vanaf 16 april tot en met 27 mei 2020 het projectplan Waterwet Zijtak Almelo inzien. Ten gevolge van de coronacrisis ziet de terinzagelegging er iets anders uit. Het projectplan en de m.e.r.-beoordeling zijn ook digitaal beschikbaar. Mocht u de stukken toch op papier willen inzien, dan zijn deze beschikbaar op het kantoor van Rijkswaterstaat in Wolfheze. Dit kan alleen op afspraak. Vul hiervoor het aanvraagformulier inzage projectplan Waterwet Zijtak naar Almelo in.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat