Voorlopige gunning Uitbreiding Sluis Eefde aan combinatie Lock to Twente

Rijkswaterstaat is voornemens de bouw van de tweede sluis bij Eefde te gunnen aan aannemerscombinatie Lock to Twente (L2T).

L2T wordt daarmee verantwoordelijk voor het voorfinancieren, ontwerpen, bouwen en vervolgens gedurende 27 jaar onderhouden van een tweede sluiskolk bij Eefde. De aannemer begint na de zomer van 2017 met zijn werkzaamheden in het sluiscomplex. Gepland is dat de eerste schepen in 2020 door de nieuwe sluis varen.

Voorlopige gunning
De gunning aan L2T is nog niet definitief. Rijkswaterstaat heeft 28 oktober 2016 alle inschrijvers geïnformeerd over de uitslag van de aanbesteding van het DBFM-contract (Design Build Finance and Maintain). Tijdens de rechtsbeschermingstermijn van 20 kalenderdagen hebben de afgevallen partijen de gelegenheid bezwaar te maken. Gebeurt dat niet, dan vindt direct na het aflopen van deze termijn de definitieve gunning plaats.

L2T is een samenwerking tussen TBI PPP (expertise en kapitaal), Mobilis|TBI (civiele techniek) en Croonwolter&dros (elektrotechniek). De vertaling van de door deze drie partners gekozen naam Lock to Twente is ‘Sluis naar Twente’.

Selectie op prijs en kwaliteit
Rijkswaterstaat selecteerde bij deze aanbesteding op basis van een combinatie van prijs en kwaliteit, ook wel ‘Economische Meest Voordelige Inschrijving’ (EMVI) genoemd. EMVI helpt om de innovatiekracht en de creativiteit van de markt beter te benutten door de gunningscriteria breed te formuleren en ruimte voor interpretatie te laten aan marktpartijen. Vanzelfsprekend binnen het vooraf vastgestelde budget. In het geval van de aanbesteding voor Sluis Eefde konden de gegadigden extra punten verdienen met aanvullende ideeën en oplossingen die bijdragen aan ‘duurzaamheid’ en aan ‘een tevreden gebruiker’, ‘een tevreden omgeving’ en ‘een tevreden beheerder’.

Planning
Na de definitieve gunning vormt de opdrachtnemer zijn team en gaat hij het ontwerp verder uitwerken. In de zomer van 2017 presenteren we tijdens een informatieavond het ontwerp en het uitvoeringsplan aan omwonenden, belanghebbenden en overige geïnteresseerden. Daarna gaat de schop in de grond. L2T is vanaf dan ook verantwoordelijk voor het voorkomen van stremmingen in de bestaande kolk. Na oplevering van de tweede sluis in 2020 voert L2T groot onderhoud uit aan deze bestaande kolk.

Uitbreiding Sluis Eefde
Een tweede sluis bij Eefde verkort de wachttijden voor schepen en maakt deze belangrijke toegang tot Twente minder kwetsbaar bij onderhoud en calamiteiten. Het project is onderdeel van het programma Sluizen van Rijkswaterstaat. Dat programma omvat zes projecten: Keersluis Limmel, Uitbreiding Sluis Eefde, 3e kolk Beatrixsluis, Zeetoegang IJmond, Zeesluis Terneuzen en de Afsluitdijk.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op de projectpagina Twentekanalen: uitbreiding Sluis Eefde

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat