Start selectiefase dijkverbetering Eemshaven – Delfzijl

Antea Group verzorgt voor waterschap Noorderzijlvest het technisch en contractmanagement bij de dijkverbetering van de zeedijk tussen de Eemshaven en Delfzijl. Vanwege het niet voldoen aan de veiligheidsnormen is de zeedijk opgenomen in het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Medio april 2015 is in het kader van de aanbesteding van het realisatiecontract de selectiefase gestart en is een “pilot keileem” opgestart.

Het project wordt aanbesteed op basis van een Europese niet-openbare procedure. De selectiefase is in april 2015 gestart en dient in juni te resulteren in een select aantal marktpartijen die een uitnodiging ontvangen om een aanbieding in te dienen voor de realisatie van het project.

Parallel aan de selectiefase vindt de verdere voorbereiding plaats. Onderdeel van deze voorbereiding is de ‘pilot keileem’. Vanuit het project ‘Vaarwegverruiming Eemshaven – Noordzee’ van Rijkswaterstaat komt een hoeveelheid keileem vrij, waarvoor door middel van een pilot wordt onderzocht in hoeverre dit toepasbaar is in de dijkverbetering. De pilot is gestart en wordt uitgevoerd door de Taskforce Deltatechnologie.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Antea Group