Nieuwe CROW-publicaties over graven in vervuilde grond en watersituaties

CROW heeft twee nieuwe publicaties over het werken met kabels en leidingen uitgebracht: ‘Kabels en Leidingen in verontreinigde bodem’ en ‘Kabels en leidingen rond wateren en waterkering’. De twee uitgaven vormen een aanvulling op de bestaande, veelgebruikte publicaties ‘Graafschade voorkomen aan kabels en leidingen’ en ‘Werken in of met verontreinigde grond’. De nieuwe richtlijnen bieden opdrachtgevers, ontwerpers, grondroerders en beheerders hulp voor een zorgvuldig graafproces.

Bij het werk aan kabels en leidingen in verontreinigde bodem is aandacht voor het milieu en de veiligheid en gezondheid belangrijk. De nieuwe CROW-publicatie ‘Kabels en Leidingen in verontreinigde bodem’ bevat een stroomschema met alle stappen die vooraf, tijdens en na het werk nodig zijn. De publicatie beschrijft de stappen per fase. Er zijn vier fasen: initiatieffase, voorbereidingsfase, realisatiefase en afrondingsfase. De stappen en fasen kennen specifieke rollen en verantwoordelijkheden.

Bij graafwerkzaamheden is het belangrijk om de aanwezigheid en de positie van kabels en leidingen goed te bepalen. Kabels en leidingen rond wateren en waterkeringen zijn vaak moeilijk te zien en moeilijk bereikbaar. De nieuwe publicatie ‘Kabels en leidingen rond wateren en waterkering’ geeft inzicht in risico’s voor projectplanning en uitvoering van werkzaamheden. Bij de publicatie hoort verder een checklist.

Aan de publicaties is meegewerkt door het Gemeentelijk Platform Kabels en Leidingen (GPKL), de nutskoepels VEWIN en Netbeheer Nederland, en door het Kabel- en Leidingenoverleg (KLO).

Beide publicaties zijn te bestellen bij CROW (www.crow.nl/shop):

Kabels en leidingen in verontreinigde bodem (CROW-publicatie 307)

Kabels en leidingen rond wateren en waterkering (CROW-publicatie 308)

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: CROW