Renovatie Prins Bernhardsluizen Amsterdam – Rijnkanaal gereed

sluis voldoet aan nieuwste eisen voor hoogwaterbescherming

Op zaterdag 12 juni 2010 heeft secretaris-generaal van Verkeer en Waterstaat Siebe Riedstra de renovatie van de Prins Bernhardsluizen van het Amsterdam-Rijnkanaal in Tiel feestelijk afgesloten. Hij deed dat door een van de nieuwe hefdeuren met een waterspektakel in werking te zetten.

infrasite_insert_image_1
Met de afronding van deze renovatie liggen de enige twee sluizen tussen Amsterdam en Duitsland en weer piekfijn bij. In 2008 was ook de renovatie van de Prinses Irenesluizen bij Wijk bij Duurstede een feit. De Prins Bernhardsluis is onder andere van nieuwe deuren voorzien en de bedieningsruimte van de sluismeesters is geheel vernieuwd. De kans op onverwachte stremmingen voor de scheepvaart is daarmee zeer gering en voldoet de sluis voldoet weer aan de nieuwste eisen voor hoogwaterbescherming.

Eén van de doelen van de renovatie was om zo min mogelijk hinder te veroorzaken. Zo is, met succes, alles op alles gezet om de afgesproken stremmingsperiodes voor de scheepvaart te halen.

Na het spectaculair openen van een van de nieuwe hefdeuren heeft Rijkswaterstaat met een Open Sluisdag ook het publiek de vernieuwde sluis getoond.

De renovatie van de Prins Bernhardsluizen van het Amsterdam-Rijnkanaal is onderdeel van het programma Waterslagkracht. Binnen dit programma worden de prioriteiten van Rijkswaterstaat tot medio 2011 voor water en vaarwegen uitgevoerd. Dit project is één van de 22 waterslagkrachtprojecten die in de periode 2010-2011 worden begonnen of afgerond. Rijkswaterstaat werkt in deze projecten nauw samen met haar (regionale) partners aan droge voeten, voldoende en schoon water en aan het goed onderhouden van de vaarwegen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Directie Utrecht