Toezichthouders zorgen voor veilige Beneluxtunnel

Op woensdag 7 mei hebben wethouder Peter Groeneweg van Schiedam en hoofdingenieur-directeur Ineke van der Hee van Rijkswaterstaat het startsein gegeven voor een bijzonder project. Langdurig werklozen worden ingezet als toezichthouders bij de Beneluxtunnel.

Enerzijds wordt hiermee de veiligheid van fietsers en voetgangers bij de fietstunnel gewaarborgd en vandalisme voorkomen. Anderzijds doen langdurig werklozen werkervaring op, waardoor ze meer kans hebben om door te stromen naar een reguliere baan.

Idee

Dit bijzondere project is voortgekomen uit een idee van Tekin Ates, omgevingsmanager bij Rijkswaterstaat. Zijn idee is eerder al gerealiseerd bij de Heinenoordtunnel, waar vanaf begin februari toezichthouders worden ingezet.

Tekin Ates: ‘Hoewel in 2011 alle roltrappen en liftdeuren bij de Beneluxtunnel vernieuwd zijn, bleven we teveel last houden van storingen door vandalisme en verkeerd gebruik van de roltrappen en liften. Vanuit Rijkswaterstaat keken we naar de technische oplossingen: apparatuur die niet functioneert moet je vervangen. Maar hier los je het probleem niet alleen mee op: mentaliteit is het eigenlijke, onderliggende probleem. Dat maatschappelijke probleem konden we alleen oplossen samen met de gemeente.’

Ineke van der Hee: ‘Rijkswaterstaat staat voor een veilige doorstroming van het verkeer. In dit geval gaat het om fietsers en voetgangers. Het mooiste aan dit project vind ik dat we samen met de gemeente Schiedam ook nog bijdragen aan een maatschappelijk belang om mensen werkervaring te bezorgen.’

Peter Groeneweg: ‘Als verkeerswethouder ben ik natuurlijk heel blij met de betere doorstroming van het fietsverkeer want we willen als gemeente fietsen stimuleren als vorm van vervoer. Tegelijkertijd zorgt dit project voor de deelnemers ook nog voor een betere doorstroming op de arbeidsmarkt. Het mes snijdt dus aan twee kanten.’

Wat doen de toezichthouders?

De toezichthouders hebben onder andere tot taak om mensen aan te spreken op ongewenst gedrag. Zij krijgen een korte cursus en zijn door Rijkswaterstaat voorzien van een werkruimte, fietsen, vereiste kleding en mobiele telefoon om contact te kunnen hebben met de meldkamer van Schiedam. Zo kunnen zij eenvoudig de hulp inroepen van bijvoorbeeld de politie. De gemeente Schiedam zorgt voor een coördinator die de toezichthouders begeleidt en voor aanvullende scholing van de toezichthouders.

De toezichthouders gaan aan zowel de noord- als de zuidzijde van de Beneluxtunnel de roltrappen en liften voor fietsers en voetgangers bewaken van 07.00 tot 12.00 uur. Later volgt ook een middagploeg.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat