Schultz: Innovatief en veilig buitendijks bouwen

Den Haag – Staatssecretaris Melanie Schultz van Haegen pleit ervoor om buitendijks bouwen mogelijk te maken. Op die manier krijgt Nederland meer ruimte voor groei. Innovatieve bouwprojecten tonen volgens de staatssecretaris aan dat veilig bouwen buiten de dijken in het kustgebied en langs de rivieren kan.

Ze wil onderzoeken of bestaande wet-en regelgeving hiervoor moet worden vereenvoudigd. ‘Bestaande regels houden namelijk soms geen rekening met nieuwe mogelijkheden. Juist door te experimenteren, kun je iets nieuws van de grond krijgen,’aldus de staatssecretaris in een interview in het Financieele Dagblad.

Ze vindt dat verzekeraars zich flexibeler bij het verzekeren van nieuwe woon-en werkvormen op het water zouden kunnen opstellen. Buitendijks wonen langs de kust bijvoorbeeld valt nu buiten de verzekering. ‘Als mensen zelf bepaalde risico’s willen nemen, zouden zij daar verzekeringstechnisch toe in staat moeten zijn,’ aldus de staatssecretaris in het kranteninterview. De overheid moet er bij het aanwijzen van bouwlocaties wel op letten dat de risico’s verantwoord blijven. ‘Er mogen natuurlijk geen levensgevaarlijkse situaties ontstaan.’

Een aantal Nederlandse bouwondernemingen is al aan het experimenteren met bouwvormen op het water, zoals drijvende tuinbouwkassen en baggerterpen. Dat mogen er wat staatssecretaris Schultz betreft veel meer worden.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Ministerie van Verkeer en Waterstaat