Aanbesteding treindienst Ede/Wageningen-Amersfoort

Arnhem – De provincie Gelderland start met de Europese aanbestedingsprocedure voor de treindienst Ede/Wageningen-Amersfoort. Geïnteresseerde vervoerders kunnen hiervoor een offerte indienen op uiterlijk 22 maart 2005. De vervoerder aan wie deze concesssie wordt gegund, mag vanaf december 2006 als enige, 10 jaar lang, het treinvervoer op het traject Ede/Wageningen-Amersfoort verzorgen.

Met deze aanbesteding wil de provincie Gelderland een vernieuwingsslag maken met het openbaar vervoer op het spoor tussen Ede/Wageningen en Amersfoort. Vervoerders worden uitgedaagd om voor de provinciale bijdrage van 1,6 miljoen euro per jaar het beste product te bieden en innovatieve oplossingen aan te dragen. Wat vooral zwaar weegt is of de vervoerder de kans ziet de huidige frequentie te verhogen. Daarnaast moet de vervoerder voor eind 2007 met nieuw treinmaterieel gaan rijden, maar bij voorkeur al eerder. Vervoerders dienen bij hun inschrijving rekening te houden met toekomstige aanpassingen bij station Barneveld-Noord en mogelijk nieuwe stations bij Barneveld-Zuid en Hoevelaken.

De ingediende offertes worden getoetst aan de hand van een uitgebreid eisenpakket. Er wordt geselecteerd naar: het aantal aangeboden treinritten, de snelheid van invoering van nieuw treinmaterieel, het marketingplan en het meerjarenplan sociale veiligheid. In mei 2005 wordt beslist welke vervoerder het alleenrecht krijgt op het treinvervoer tussen Ede/Wageningen en Amersfoort.

De provincie Gelderland werkt intensief samen met de gemeenten Wageningen, Ede, Barneveld en Nijkerk om hoogwaardige OV-verbindingen tussen Wageningen en Amersfoort te realiseren in samenhang met nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. Hiertoe is op 12 juli 2004 een intentieverklaring ondertekend door betrokken partijen. Daarbij werd al rekening gehouden met de decentralisatie van de treindienst Ede/Wageningen-Amersfoort. Provincie en bovenstaande gemeenten investeren gezamenlijk zonder rijkssteun in de bouw van nieuwe stations aan de spoorlijn Ede/Wageningen-Amersfoort. De aanpassing en vernieuwingen rond Station Barneveld-Noord zijn eind dit jaar klaar. Hierbij gaat het om het verplaatsen van het huidige station, de bouw van een transferium en traverse en aanpassing van de wegenstructuur.

De provincie streeft met haar OV-beleid naar een reizigersgroei in het openbaar vervoer door het aanbieden van meer kwaliteit in een samenhangend systeem van bus- en treinvervoer. De Valleilijn vormt de ruggengraat van dit OV-beleid in het gebied tussen Wageningen en Amersfoort. Met de Europese aanbesteding van deze treinverbinding wordt een belangrijke stap gezet. Daarmee wordt immers tot eind 2016 de kwaliteit van het openbaar vervoer op de Valleilijn bepaald.

Na Rivierenland, de trein en busdienst Zutphen-Hengelo-Oldenzaal, de Veluwe en de treindienst Apeldoorn-Zutphen is dit de vijfde aanbesteding van de provincie Gelderland. De provincie Gelderland is al langer veranwoordelijk voor de trein- en busdiensten in de Achterhoek.      

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Gelderland