Eerste werkzaamheden OV-Terminal Utrecht

Utrecht – Vanaf maandag 23 juli 2007 voert ProRail werkzaamheden uit op station Utrecht Centraal. Er worden proefsleuven gegraven in een aantal perrons om vast te stellen welke kabels en leidingen op welke plaats in de grond zitten. Ook worden sonderingen uitgevoerd. Dit zijn metingen naar het draagvermogen van de ondergrond. De werkzaamheden vinden ’s avonds en ’s nachts plaats en zullen weinig tot geen overlast opleveren voor treinreizigers en omwonenden. De werkzaamheden zullen ongeveer vier weken duren.

De werkzaamheden zijn een voorbereiding op de bouw van de nieuwe OV-Terminal Utrecht Cen-traal. Eind 2008 start ProRail met de bouw van deze nieuwe OV-Terminal voor trein, bus en sneltram. De OV-Terminal is gereed in 2013 en vormt onderdeel van de Aanpak Stationsgebied Utrecht.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Utrecht Centraal

Eerste werkzaamheden OV-Terminal Utrecht | Infrasite

Eerste werkzaamheden OV-Terminal Utrecht

Utrecht – Vanaf maandag 23 juli 2007 voert ProRail werkzaamheden uit op station Utrecht Centraal. Er worden proefsleuven gegraven in een aantal perrons om vast te stellen welke kabels en leidingen op welke plaats in de grond zitten. Ook worden sonderingen uitgevoerd. Dit zijn metingen naar het draagvermogen van de ondergrond. De werkzaamheden vinden ’s avonds en ’s nachts plaats en zullen weinig tot geen overlast opleveren voor treinreizigers en omwonenden. De werkzaamheden zullen ongeveer vier weken duren.

De werkzaamheden zijn een voorbereiding op de bouw van de nieuwe OV-Terminal Utrecht Cen-traal. Eind 2008 start ProRail met de bouw van deze nieuwe OV-Terminal voor trein, bus en sneltram. De OV-Terminal is gereed in 2013 en vormt onderdeel van de Aanpak Stationsgebied Utrecht.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Utrecht Centraal