Contracten renovatie stationsgebied Utrecht getekend

Utrecht – De stad Utrecht heeft een definitief akkoord bereikt voor haar Stationsgebied. Het stadsbestuur en partners Corio, NS Vastgoed en Jaarbeurs ondertekenen in aanwezigheid van minister Peijs op vrijdag 3 maart 2006 de contracten. Daarmee wordt de herontwikkeling onomkeerbaar vastgelegd en kunnen de bouwvoorbereidingen voor de grootschalige renovatie van start.

Rijk
Minister Peijs feliciteert de stad Utrecht met het behaalde resultaat. “De opknapbeurt van het Stationsgebied past in mijn streven naar een beter openbaar vervoer en gaat ook over ruimtelijke ordening. Als Rijksoverheid grijpen mijn collega Dekker van VROM en ik, samen met marktpartijen en de gemeente Utrecht, de aanleg van de Hogesnelheidslijn aan om de HSL-stations en hun stedelijke omgeving een extreme makeover te geven. Terecht, want steden zijn toch de plekken waar het gebeurt in Nederland, zeg maar de money making machines van onze economie. Het zijn plaatsen waar mensen uitgaan, waar mensen winkelen, waar mensen wonen en waar mensen werken”, aldus de minister.

Utrecht
Burgemeester Brouwer-Korf is trots:”We kunnen Corio, NS Vastgoed en Jaarbeurs met recht onze partners noemen. Dat lijkt soms tegenstrijdig, met de scherpe onderhandelingen tussen de gemeente en deze bedrijven. Echter: deze ondernemers leveren een onschatbare bijdrage aan het publieke belang. Met deze contracten gaan we naar een aantrekkelijke, schone, stad, waar het aangenaam vertoeven is. Zowel voor bewoners van de stad, als bezoekers, recreanten, toeristen, en zakelijke bezoekers.”

NS Vastgoed
Met NS Vastgoed is een ontwikkelovereenkomst gesloten. Vanuit het Masterplan kreeg NS Vastgoed de mogelijkheid 175.000 m2 kantoorruimte te ontwikkelen. In het contract is vastgesteld dat de partij in het Stationsgebied 150.000 m2 zal realiseren. Daarmee geeft NS Vastgoed invulling aan het Masterplan, dat een ruim opgezet Stationsgebied voorstaat. NS Vastgoed heeft dan 25.000 m2 ontwikkelrechten buiten het Stationsgebied. In het Stationsgebied ontwikkelt NS Vastgoed ook circa 300 woningen aan de Van Sijpesteijnkade.

Corio
Met Corio is de meest vergaande overeenkomst gesloten. Het gaat dan om de eerste fase van de uitbreiding en renovatie van het winkelcentrum Hoog Catharijne, rond plein Vredenburg. Aan het winkelcentrum Hoog Catharijne worden binnen het deelgebied Vredenburg circa 19.000 m2 winkelruimte (van de circa 35.000 m2 geplande totale uitbreiding winkelruimte), 800 parkeerplaatsen en 150 woningen toegevoegd.

Ook verkoopt Corio haar eigendommen in het huidige Muziekcentrum, zodat de gemeente snel kan beginnen met de verbouwing van het Muziekpaleis. Parallel aan de ondertekening van het contract voor deelgebied Vredenburg heeft Corio ook afspraken over de beoogde samenwerking met betrekking tot het nog te realiseren stadsdeelcentrum Leidsche Rijn met de gemeente gemaakt. Aan de eerder met de gemeenteraad afgesproken aanvullende voorwaarden voor ondertekening van het contract (akkoord over ontwerp parkeergarage Catharijnesingel en een goedgekeurd ontwerp voor het nieuwe Muziekpaleis) is inmiddels voldaan.

Jaarbeurs
Met de Jaarbeurs is een grondovereenkomst gesloten. De Jaarbeurs is nu gevestigd op een mengeling van eigen grond en erfpacht. Afgesproken is dat wanneer de erfpacht eindigt in 2019, de Jaarbeurs zich terugtrekt op de zuidkant van het huidige gebied, ten zuiden van de geplande centrumboulevard. Dit gebied wordt in eeuwigdurende erfpacht aan de Jaarbeurs uitgegeven. Separaat worden afspraken gemaakt met ontwikkelaars Holland Casino, Wolff Cinema Groep voor de ontwikkeling van de megabioscoop, en Amrath voor een 3-4 sterrenhotel, aangevuld met woningen.

De gemeente heeft dus na 2019 de beschikking over een derde van het Jaarbeursterrein (zo’n 7 ha) aan de noordzijde van de centrumboulevard. Plannen daarvoor zitten nog niet in de pen, maar gedacht wordt aan een mix van kunst, cultuur, leisure en entertainment met ruimte voor wonen en werken.

Stadskantoor
Ook tekenen de gemeente Utrecht en NS Vastgoed de samenwerkingsovereenkomst voor het ontwerp en realisatie van het nieuwe stadskantoor, aan de westkant van Utrecht Centraal. Het nieuwe stadskantoor is onderdeel van de 150.000 m2 kantoorontwikkeling. Het complex gaat het grootste deel van het ambtelijk personeel en de stadsbrede publieksbalies huisvesten. De gemeente neemt haar intrek in het nieuwe pand in 2010.

Planning
Met de beoogde doorloop van het structuurplan en nog te starten artikel 19-procedures, kan eind 2006 gestart worden met de bouw van het Muziekpaleis. Vooruitlopend hierop wordt voorjaar 2006 rond plein Vredenburg bodemonderzoek gedaan naar mogelijke, archeologisch waardevolle, resten. In 2007 start de kantoorontwikkeling van NS Vastgoed en de bouw van het winkelgebouw Vredenburg-Noord van Corio. Met het casino en de bioscoop wordt gestart in het voorjaar van 2007. Jaarbeurs verwacht eind 2009 de deuren te openen van de bioscoop, Corio opent in 2010 het winkelgebouw en NS Vastgoed verhuurt het stadskantoor vanaf 2011

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Gemeente Utrecht