STAALPRIJZEN OMHOOG

Opwaardering Twentekanalen wordt fors duurder door kostenstijgingen

Verruiming Twentekanalen (bron: Rijkswaterstaat)

Het project waarbij Rijkswaterstaat de Twentekanalen verruimt voor grotere schepen wordt flink duurder. Het gaat om een extra bedrag van 46 miljoen euro.

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat dat de verhoging te wijten is aan hogere prijzen voor staal en brandstof. Bij de start van het project werd uitgegaan van een totale projectbegroting van 180 miljoen euro. Deze maand nog is er een betalingsverplichting van 33 miljoen richting de aannemer, zegt de minister in zijn brief. De betaling kan worden opgevangen binnen het artikel 15 hoofdvaarwegennet.

Damwand

Eerder dit jaar bleken de kosten ook al tegen te vallen. Voor de zomer bleek dat een deel van de 35 kilometers damwand die vervangen moest worden schever stond dan waarop was gerekendDe gegevens bleken niet te kloppen met de werkelijkheid. Daardoor was er meer werk gemoeid met de klus en stijgen de kosten met 12 miljoen. Ook in dit geval kon de minister een potje onvoorzien aanspreken waardoor de voortgang van het project geen gevaar loopt. De afronding staat gepland voor de zomer/herfst volgend jaar.

Auteur: Redactie

Opwaardering Twentekanalen wordt fors duurder door kostenstijgingen | Infrasite
STAALPRIJZEN OMHOOG

Opwaardering Twentekanalen wordt fors duurder door kostenstijgingen

Verruiming Twentekanalen (bron: Rijkswaterstaat)

Het project waarbij Rijkswaterstaat de Twentekanalen verruimt voor grotere schepen wordt flink duurder. Het gaat om een extra bedrag van 46 miljoen euro.

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat dat de verhoging te wijten is aan hogere prijzen voor staal en brandstof. Bij de start van het project werd uitgegaan van een totale projectbegroting van 180 miljoen euro. Deze maand nog is er een betalingsverplichting van 33 miljoen richting de aannemer, zegt de minister in zijn brief. De betaling kan worden opgevangen binnen het artikel 15 hoofdvaarwegennet.

Damwand

Eerder dit jaar bleken de kosten ook al tegen te vallen. Voor de zomer bleek dat een deel van de 35 kilometers damwand die vervangen moest worden schever stond dan waarop was gerekendDe gegevens bleken niet te kloppen met de werkelijkheid. Daardoor was er meer werk gemoeid met de klus en stijgen de kosten met 12 miljoen. Ook in dit geval kon de minister een potje onvoorzien aanspreken waardoor de voortgang van het project geen gevaar loopt. De afronding staat gepland voor de zomer/herfst volgend jaar.

Auteur: Redactie