Haalbaarheidsonderzoek Klic-online®

Maarssen – KLIC heeft in 2002 een strategie vastgesteld rond de informatieverstrekking, destijds onder de werknaam KLIC@WORK. Als laatste fase in deze strategie is voorzien dat geautoriseerde aanvragers informatie over de ligging van kabels en leidingen via de site van KLIC direct kunnen verkrijgen bij de betrokken kabel- en leidingbeheerders. Deze werkwijze is later Klic-online® genoemd.

Deze werkwijze is geheel nieuw in de keten van aanvragers, KLIC en de kabel- en leidingbeheerders. Bij de betrokkenen noch bij de ontwikkelaars bestaat voldoende kennis en ervaring om een betrouwbare inschatting te kunnen maken van de implicaties van de beoogde werkwijze.

Om die reden is besloten tot een haalbaarheids­onderzoek om zowel techniek als implicaties in de praktijk te kunnen bestuderen. KLIC voert het haalbaarheidsonderzoek uit in samenwerking met enkele prominente deelnemers die ondersteuning bieden op juridisch, technisch en communicatief gebied. De looptijd van het onderzoek is van september 2004 tot begin 2005.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Nieuwsbericht KLIC