File A58. Foto: Ivo Ketelaar Fotografie
Interview

Opschalen infra-innovaties heeft soms een duwtje in de rug nodig

File A58. Foto: Ivo Ketelaar Fotografie

Het Infra-Innovatie Netwerk brengt al zeven jaar vraag en aanbod in nieuwe producten en diensten voor de infrasector bij elkaar. Met de grote uitdagingen op het gebied van onderhoud en verduurzaming wordt de noodzaak om te innoveren alleen maar groter, stellen Henry Bos en Jerry van Kerkvoorde namens het netwerk in gesprek met Infrasite.

Henry Bos is bij de provincie Overijssel verantwoordelijke voor het in stand houden van de bestaande infrastructuur. Daarnaast is hij voorzitter van de stuurgroep van het Infra-Innovatie Netwerk, een rol waarin Bos nauw samenwerkt met de projectleider en secretaris van het netwerk bij CROW, Jerry van Kerkvoorde. De oprichting vond zo’n zeven jaar geleden plaats vanuit de wens om in de soms wat behoudende infrasector meer ruimte te bieden aan innovaties.

Alle twaalf provincies zijn bij het netwerk betrokken, zowel inhoudelijk als qua financiering. Er zijn samenwerkingsverbanden met onder meer Platform WOW, BTIC, Platform Bruggen en Smart City Plaza. En namens brancheorganisaties Bouwend Nederland en MKB Infra zitten er vertegenwoordigers in de stuurgroep. Al deze partijen mogen binnen het netwerk innovaties voor het voetlicht brengen.

Opschalen is uitdagend

“Iedere innovatie is goed, maar je moet hem wel op het juiste moment bij de juiste persoon onder de aandacht brengen. Via het Infra-Innovatie Netwerk kunnen we vraag en aanbod vaak met elkaar verbinden, zonder dat we daar een commercieel belang bij hebben. Daarnaast brengen we de behoefte aan infra-innovaties in kaart en proberen we de belemmeringen die er zijn om innovaties toe te passen weg te nemen”, vat Bos de missie van de organisatie samen.

Bos stelt de aanbestedingsregels en de ruimte die overheden daarbinnen zien om te durven innoveren het soms lastig maken. En daarnaast heeft het opschalen van nieuwe producten en diensten af en toe een duwtje in de rug nodig. “We hebben dat eens gehad met een bermverharding gehad die geluid verminderde. Uit pilots bleek dat dit heel goed werkte, maar het was geen gecertificeerd product. Daarom hebben we de producenten geholpen die certificering te verkrijgen. Vanuit hetzelfde idee is voor duurzame asfaltmengsels het Asfaltkwaliteitsloket opgericht. Als je de kwaliteit van een product kunt aantonen, staat de deur naar een breder gebruik een stuk verder open.”

Aan de speerpunten (verbinden, behoeften in kaart brengen en belemmeringen wegnemen) wordt op verschillende manieren gewerkt. De voornaamste daarvan is het organiseren van bijeenkomsten en evenementen, iets wat er om voor de hand liggende redenen weinig van kwam in de afgelopen jaren. Op die bijeenkomsten worden innovaties aan de markt gepresenteerd. Daarnaast is de LinkedIn-pagina een belangrijk instrument om de nieuwste ontwikkelingen onder de aandacht te brengen.

Bijeenkomsten en showcase-pagina

“Juist de afgelopen twee jaar zijn we op zoek gegaan naar manieren om onze netwerkfunctie te blijven vervullen”, vertelt Jerry van Kerkvoorde. “Fysieke events waren niet of nauwelijks mogelijk. Daarom hebben we de showcase-pagina op LinkedIn opgezet en die heeft inmiddels meer dan 1.250 volgers. Daarnaast hebben we onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om een LinkedIn-community op te zetten. Daar bleek niet zoveel behoefte aan, maar men wil elkaar wel graag kunnen vinden en contact met elkaar kunnen opnemen en dat werkt heel goed via zo’n showcase-pagina.”

En net als veel andere sectoren heeft ook de soms wat conservatieve infrabranche de laatste twee jaar snel moeten digitaliseren. “Deze sector was altijd heel erg van bij elkaar op de koffie gaan om bij te praten, maar de vervanging van fysieke bijeenkomsten door webinars was geen probleem. Die slag hebben we goed gemaakt, dus we blijken met zijn allen flexibeler te zijn dan we misschien dachten”, aldus Henry Bos.

Grote thema’s maken innoveren nodig

Dat neemt niet weg dat er op 10 mei en 14 juni weer twee fysieke bijeenkomsten op op het programma staan. En dat zijn niet geheel toevallig hackatons waarbij het Infra-Innovatie Netwerk opdrachtgevers, aannemers, kennisorganisaties en andere betrokkenen in de gelegenheid stelt om samen na te denken over het opschalen van innovaties in de infrasector. En de komende jaren is er nog werk genoeg voor het netwerk.

“Voor iedereen in de infrasector zijn er een paar grote thema’s: de enorme opgave in vervanging en renovatie, verduurzaming en de teruglopend budgetten. En juist die thema’s maken de noodzaak om te innoveren alleen maar groter”, aldus Van Kerkvoorde.

Lees ook onze andere artikelen over innovatie, zoals:

Onderwerpen: ,

Auteur: Vincent Krabbendam

Opschalen infra-innovaties heeft soms een duwtje in de rug nodig | Infrasite
File A58. Foto: Ivo Ketelaar Fotografie
Interview

Opschalen infra-innovaties heeft soms een duwtje in de rug nodig

File A58. Foto: Ivo Ketelaar Fotografie

Het Infra-Innovatie Netwerk brengt al zeven jaar vraag en aanbod in nieuwe producten en diensten voor de infrasector bij elkaar. Met de grote uitdagingen op het gebied van onderhoud en verduurzaming wordt de noodzaak om te innoveren alleen maar groter, stellen Henry Bos en Jerry van Kerkvoorde namens het netwerk in gesprek met Infrasite.

Henry Bos is bij de provincie Overijssel verantwoordelijke voor het in stand houden van de bestaande infrastructuur. Daarnaast is hij voorzitter van de stuurgroep van het Infra-Innovatie Netwerk, een rol waarin Bos nauw samenwerkt met de projectleider en secretaris van het netwerk bij CROW, Jerry van Kerkvoorde. De oprichting vond zo’n zeven jaar geleden plaats vanuit de wens om in de soms wat behoudende infrasector meer ruimte te bieden aan innovaties.

Alle twaalf provincies zijn bij het netwerk betrokken, zowel inhoudelijk als qua financiering. Er zijn samenwerkingsverbanden met onder meer Platform WOW, BTIC, Platform Bruggen en Smart City Plaza. En namens brancheorganisaties Bouwend Nederland en MKB Infra zitten er vertegenwoordigers in de stuurgroep. Al deze partijen mogen binnen het netwerk innovaties voor het voetlicht brengen.

Opschalen is uitdagend

“Iedere innovatie is goed, maar je moet hem wel op het juiste moment bij de juiste persoon onder de aandacht brengen. Via het Infra-Innovatie Netwerk kunnen we vraag en aanbod vaak met elkaar verbinden, zonder dat we daar een commercieel belang bij hebben. Daarnaast brengen we de behoefte aan infra-innovaties in kaart en proberen we de belemmeringen die er zijn om innovaties toe te passen weg te nemen”, vat Bos de missie van de organisatie samen.

Bos stelt de aanbestedingsregels en de ruimte die overheden daarbinnen zien om te durven innoveren het soms lastig maken. En daarnaast heeft het opschalen van nieuwe producten en diensten af en toe een duwtje in de rug nodig. “We hebben dat eens gehad met een bermverharding gehad die geluid verminderde. Uit pilots bleek dat dit heel goed werkte, maar het was geen gecertificeerd product. Daarom hebben we de producenten geholpen die certificering te verkrijgen. Vanuit hetzelfde idee is voor duurzame asfaltmengsels het Asfaltkwaliteitsloket opgericht. Als je de kwaliteit van een product kunt aantonen, staat de deur naar een breder gebruik een stuk verder open.”

Aan de speerpunten (verbinden, behoeften in kaart brengen en belemmeringen wegnemen) wordt op verschillende manieren gewerkt. De voornaamste daarvan is het organiseren van bijeenkomsten en evenementen, iets wat er om voor de hand liggende redenen weinig van kwam in de afgelopen jaren. Op die bijeenkomsten worden innovaties aan de markt gepresenteerd. Daarnaast is de LinkedIn-pagina een belangrijk instrument om de nieuwste ontwikkelingen onder de aandacht te brengen.

Bijeenkomsten en showcase-pagina

“Juist de afgelopen twee jaar zijn we op zoek gegaan naar manieren om onze netwerkfunctie te blijven vervullen”, vertelt Jerry van Kerkvoorde. “Fysieke events waren niet of nauwelijks mogelijk. Daarom hebben we de showcase-pagina op LinkedIn opgezet en die heeft inmiddels meer dan 1.250 volgers. Daarnaast hebben we onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om een LinkedIn-community op te zetten. Daar bleek niet zoveel behoefte aan, maar men wil elkaar wel graag kunnen vinden en contact met elkaar kunnen opnemen en dat werkt heel goed via zo’n showcase-pagina.”

En net als veel andere sectoren heeft ook de soms wat conservatieve infrabranche de laatste twee jaar snel moeten digitaliseren. “Deze sector was altijd heel erg van bij elkaar op de koffie gaan om bij te praten, maar de vervanging van fysieke bijeenkomsten door webinars was geen probleem. Die slag hebben we goed gemaakt, dus we blijken met zijn allen flexibeler te zijn dan we misschien dachten”, aldus Henry Bos.

Grote thema’s maken innoveren nodig

Dat neemt niet weg dat er op 10 mei en 14 juni weer twee fysieke bijeenkomsten op op het programma staan. En dat zijn niet geheel toevallig hackatons waarbij het Infra-Innovatie Netwerk opdrachtgevers, aannemers, kennisorganisaties en andere betrokkenen in de gelegenheid stelt om samen na te denken over het opschalen van innovaties in de infrasector. En de komende jaren is er nog werk genoeg voor het netwerk.

“Voor iedereen in de infrasector zijn er een paar grote thema’s: de enorme opgave in vervanging en renovatie, verduurzaming en de teruglopend budgetten. En juist die thema’s maken de noodzaak om te innoveren alleen maar groter”, aldus Van Kerkvoorde.

Lees ook onze andere artikelen over innovatie, zoals:

Onderwerpen: ,

Auteur: Vincent Krabbendam