KUNSTMATIGE EILANDEN

Steeds meer natuur op de Marker Wadden

Een kluut op de Markerwadden Natuurmonumenten fotograaf Dirk Wijnen

De Marker Wadden worden een echt natuurgebied. Uit onderzoek naar de flora en fauna blijkt dat steeds meer dieren en planten zijn te vinden op de kunstmatige eilandjes in het Markermeer. Daaronder zitten ook zeldzame soorten zoals de ijseend, de dwergmeeuw en de kwartelkoning. Vandaag presenteren onderzoekers op het KIMA-congres in Amsterdam hoe het beleid op de Marker Wadden is uitgevoerd.

In een paar jaar tijd zijn er 47 broedvogels en 170 plantensoorten bijgekomen op de Marker Wadden. Het gebied is hiermee internationaal een succesvol voorbeeld voor natuurherstel. Het onderzoek heeft een schat van kennis opgeleverd die ook in andere Europese gebieden toepasbaar is, zegt minister Harbers, die de KIMA opdracht gaf voor het onderzoek. ‘Zo zie je dat Nederland-waterland niet alleen het water kan bedwingen, maar ook met het water kan werken om een mooi en gezond resultaat te bereiken.’

Insecten

Met het project op de Marker Wadden is veel kennis vergaard over het bouwen met slib, en over de ecologische effecten van dit type maatregelen. Allereerst is bewezen dat een groeiende groep vogels de eilanden bezoekt. Dit vanwege het grote aanbod aan vis en insecten en de aanwezige rust en broedplaatsen. Hierbij zitten ook zeldzame soorten.

Daarnaast blijkt dat vegetatie goed op de slib-eilanden groeit. Het materiaal is voedselrijk en de samenstelling van het slib zorgt voor variatie in hoogte van de bodem, wat natuurontwikkeling versterkt. Al vanaf het eerste jaar leveren de Marker Wadden nieuwe natuur, elk jaar ziet het gebied er weer anders uit en treffen de onderzoekers meer en andere soorten aan.

Leefomgeving

Ook is aan de oostkant van de eilanden de waterkwaliteit sterk verbeterd. Het gebied levert nu al een belangrijke bijdrage aan de landelijke Natura 2000-doelen, door een fijne leefomgeving te bieden voor vele en soms zeldzame soorten vogels.  Het onderzoek is uitgevoerd door het Kennis en Innovatieprogramma Marker Wadden (KIMA), een initiatief van Natuurmonumenten, Rijkswaterstaat, Deltares en Ecoshape.

Lees ook:

Nederlandse kust in 2021 met 16 miljoen kuub zand versterkt

Zonne-eilanden in IJsselmeer als mogelijke energiebron

Auteur: Redactie

Steeds meer natuur op de Marker Wadden | Infrasite
KUNSTMATIGE EILANDEN

Steeds meer natuur op de Marker Wadden

Een kluut op de Markerwadden Natuurmonumenten fotograaf Dirk Wijnen

De Marker Wadden worden een echt natuurgebied. Uit onderzoek naar de flora en fauna blijkt dat steeds meer dieren en planten zijn te vinden op de kunstmatige eilandjes in het Markermeer. Daaronder zitten ook zeldzame soorten zoals de ijseend, de dwergmeeuw en de kwartelkoning. Vandaag presenteren onderzoekers op het KIMA-congres in Amsterdam hoe het beleid op de Marker Wadden is uitgevoerd.

In een paar jaar tijd zijn er 47 broedvogels en 170 plantensoorten bijgekomen op de Marker Wadden. Het gebied is hiermee internationaal een succesvol voorbeeld voor natuurherstel. Het onderzoek heeft een schat van kennis opgeleverd die ook in andere Europese gebieden toepasbaar is, zegt minister Harbers, die de KIMA opdracht gaf voor het onderzoek. ‘Zo zie je dat Nederland-waterland niet alleen het water kan bedwingen, maar ook met het water kan werken om een mooi en gezond resultaat te bereiken.’

Insecten

Met het project op de Marker Wadden is veel kennis vergaard over het bouwen met slib, en over de ecologische effecten van dit type maatregelen. Allereerst is bewezen dat een groeiende groep vogels de eilanden bezoekt. Dit vanwege het grote aanbod aan vis en insecten en de aanwezige rust en broedplaatsen. Hierbij zitten ook zeldzame soorten.

Daarnaast blijkt dat vegetatie goed op de slib-eilanden groeit. Het materiaal is voedselrijk en de samenstelling van het slib zorgt voor variatie in hoogte van de bodem, wat natuurontwikkeling versterkt. Al vanaf het eerste jaar leveren de Marker Wadden nieuwe natuur, elk jaar ziet het gebied er weer anders uit en treffen de onderzoekers meer en andere soorten aan.

Leefomgeving

Ook is aan de oostkant van de eilanden de waterkwaliteit sterk verbeterd. Het gebied levert nu al een belangrijke bijdrage aan de landelijke Natura 2000-doelen, door een fijne leefomgeving te bieden voor vele en soms zeldzame soorten vogels.  Het onderzoek is uitgevoerd door het Kennis en Innovatieprogramma Marker Wadden (KIMA), een initiatief van Natuurmonumenten, Rijkswaterstaat, Deltares en Ecoshape.

Lees ook:

Nederlandse kust in 2021 met 16 miljoen kuub zand versterkt

Zonne-eilanden in IJsselmeer als mogelijke energiebron

Auteur: Redactie