ONDERHOUD INFRA

Rijkswaterstaat kan meer besteden

Onderhoud (bron: Rijkswaterstaat)

Rijkswaterstaat heeft de komende tijd meer geld ter beschikking voor onderhoud. In het afgesloten coalitieakkoord is structureel 1,5 miljard euro aan extra middelen toegevoegd voor het instandhouden van de Nederlandse infrastructuur. Het gaat om 1,25 miljard euro voor het Mobiliteitsfonds en 0,25 miljard voor het Deltafonds.

Hoe deze gelden aangewend zullen worden is nog niet bepaald. Duidelijk is wel dat er de komende tijd meer werk naar de markt zal komen. De gevolgen die dit heeft voor de werkzaamheden en de aanbestedingen van Rijkswaterstaat worden de komende tijd zichtbaar de inkoopplanningen, waarvan de meest recente (juni 2022) onlangs is verschenen. De inkoopplanning bevat voorgenomen opdrachten, deze zijn nog niet aanbesteed. Actuele aanbestedingen vindt u op de website TenderNed (externe link).

Transitieprogramma

Rijkswaterstaat verbetert stapsgewijs de zogeheten kerninformatie bij GWW-aanbestedingen. Dit is één van de maatregelen uit het plan van aanpak binnen het transitieprogramma ‘Op weg naar een vitale infrasector’ (externe link), waarin Rijkswaterstaat en markt samenwerken. Voor 40 GWW projecten is er nu een factsheet beschikbaar met kerninformatie. De factsheets zijn beschikbaar via de website Publicatiedatabank ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (externe link).

De eerstvolgende reguliere publicatie van de inkoopplanning staat in november 2022 gepland.

LEES OOK:

Nieuwe GWW-inkoopplanning Rijkswaterstaat bekend

Provincie Friesland teruggefloten bij aanbesteding

Auteur: Redactie