DUITS SYSTEEM

Hoogheemraadschap bestrijdt stikstof met BioCurlz

BioCurlz (bron: Hoogheemraadschap Rijnland)

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft een nieuwe methode in gebruik genomen om ongewenste stikstofuitstoot uit de waterzuivering te bestrijden. Het systeem heet BioCurlz. Vorige maand zijn er 15 BioCurlz-modules geplaatst in de waterzuivering van Velsen.

De slib-op-drager BioCurlz in Velsen is een primeur voor Nederland, zegt het hoogheemraadschap. Bij een slib-op-drager zit het actieve slib aangehecht op een vaste drager. Deze BioCurlz zijn draden van 2 mm breed. In totaal is er 75 km draad gespannen in de modules.

Na een periode van enkele weken neemt de totale hoeveelheid biomassa in het systeem toe. Naar verwachting hecht 30 tot 40% van de biomassa zich op de draden in de modules, de BioCurlz. Door de grotere hoeveelheid slib zal de biologische stikstofverwijdering beter gaan verlopen, is de verwachting. Deze gehechte biomassa leidt echter niet tot een verhoging van de belasting van de nabezinktanks.

Beluchtingstanks

Dit Duitse systeem wordt wereldwijd al op meer dan zeventig afvalwaterzuiveringen toegepast, onder andere in het Verenigd Koninkrijk, Italië en Duitsland. Het systeem wordt vooral ingezet om de capaciteit van bestaande zuiveringen te vergroten zonder dat daar extra beluchtingstanks voor gebouwd moeten worden.

De zuivering in Velsen is een A/B proces. In dit proces wordt in de eerste hoog belaste biologische trap veel biomassa gevormd. Vervolgens wordt dit vergist tot nuttig biogas. In de tweede biologische trap moet het afvalwater verder worden gezuiverd om te voldoen aan de lozingseisen.

Effluenteisen

Op de zuivering in Velsen is enkele jaren geleden een Demon reactor gerealiseerd om de stikstof te verwijderen. Stikstof komt dan uit het slibwater dat vrijkomt bij de slibontwatering. Deze deelstroombehandeling zorgt voor 85 tot 90% verwijdering van stikstof uit het slibwater. Door aangescherpte effluenteisen is de totale stikstofverwijdering nog onvoldoende. Om deze reden start Rijnland met de BioCurlz.

De vijftien modules die nu zijn geplaatst staan in één straat. Op basis van de resultaten wordt op korte termijn besloten of de tweede straat wordt uitgerust met BioCurlz.

Lees ook:

Universiteiten krijgen 7,4 miljoen euro voor onderzoek naar producten uit afvalwater

Verstopt riool door oliebollenvet kost jaarlijks miljoenen euro’s

Auteur: Redactie

Hoogheemraadschap bestrijdt stikstof met BioCurlz | Infrasite
DUITS SYSTEEM

Hoogheemraadschap bestrijdt stikstof met BioCurlz

BioCurlz (bron: Hoogheemraadschap Rijnland)

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft een nieuwe methode in gebruik genomen om ongewenste stikstofuitstoot uit de waterzuivering te bestrijden. Het systeem heet BioCurlz. Vorige maand zijn er 15 BioCurlz-modules geplaatst in de waterzuivering van Velsen.

De slib-op-drager BioCurlz in Velsen is een primeur voor Nederland, zegt het hoogheemraadschap. Bij een slib-op-drager zit het actieve slib aangehecht op een vaste drager. Deze BioCurlz zijn draden van 2 mm breed. In totaal is er 75 km draad gespannen in de modules.

Na een periode van enkele weken neemt de totale hoeveelheid biomassa in het systeem toe. Naar verwachting hecht 30 tot 40% van de biomassa zich op de draden in de modules, de BioCurlz. Door de grotere hoeveelheid slib zal de biologische stikstofverwijdering beter gaan verlopen, is de verwachting. Deze gehechte biomassa leidt echter niet tot een verhoging van de belasting van de nabezinktanks.

Beluchtingstanks

Dit Duitse systeem wordt wereldwijd al op meer dan zeventig afvalwaterzuiveringen toegepast, onder andere in het Verenigd Koninkrijk, Italië en Duitsland. Het systeem wordt vooral ingezet om de capaciteit van bestaande zuiveringen te vergroten zonder dat daar extra beluchtingstanks voor gebouwd moeten worden.

De zuivering in Velsen is een A/B proces. In dit proces wordt in de eerste hoog belaste biologische trap veel biomassa gevormd. Vervolgens wordt dit vergist tot nuttig biogas. In de tweede biologische trap moet het afvalwater verder worden gezuiverd om te voldoen aan de lozingseisen.

Effluenteisen

Op de zuivering in Velsen is enkele jaren geleden een Demon reactor gerealiseerd om de stikstof te verwijderen. Stikstof komt dan uit het slibwater dat vrijkomt bij de slibontwatering. Deze deelstroombehandeling zorgt voor 85 tot 90% verwijdering van stikstof uit het slibwater. Door aangescherpte effluenteisen is de totale stikstofverwijdering nog onvoldoende. Om deze reden start Rijnland met de BioCurlz.

De vijftien modules die nu zijn geplaatst staan in één straat. Op basis van de resultaten wordt op korte termijn besloten of de tweede straat wordt uitgerust met BioCurlz.

Lees ook:

Universiteiten krijgen 7,4 miljoen euro voor onderzoek naar producten uit afvalwater

Verstopt riool door oliebollenvet kost jaarlijks miljoenen euro’s

Auteur: Redactie