Noordhollandsch Kanaal krijgt meer diepgang

Haarlem – De provincie Noord-Holland heeft opdracht gegeven het Noordhollandsch Kanaal, traject Alkmaar – Den Helder uit te baggeren. Dit betekent verbetering voor de scheepvaart, de waterafvoer en de waterkwaliteit. De werkzaamheden zullen in de tweede helft van januari 2007 starten. Ze maken onderdeel uit van het Baggerprogramma, wat als doel heeft alle provinciale vaarwegen op orde te brengen.

Het traject bestaat uit het gedeelte Noordhollandsch Kanaal, vanaf Koedijk tot Koopvaardersschutsluis in Den Helder en de ingang van de Kooysluis. Het werk is er op gericht de vaarweg met een lengte van circa 31 kilometer op diepte te brengen. Hiervoor zal circa 89.000 kubieke meter matig verontreinigde baggerslib en circa 20.000 kubieke meter verontreinigd baggerslib worden verwijderd. De baggerwerkzaamheden beginnen nabij Schoorldam met het verwijderen van het verontreindigde baggerslib. De vervuiling bestaat hoofdzakelijk uit zogenaamde PAK’s (teerachtige stoffen). Het wordt afgevoerd naar het Averijhavendepot van Rijkswaterstaat te IJmuiden. Voordat het slib in het depot wordt gestort wordt het zand hiervan gescheiden voor hergebruik als bouwmateriaal.

De werkzaamheden zullen naar verwachting tot eind november 2007 duren. De totale kosten bedragen circa 3 miljoen euro, waarvan een deel wordt gedragen door Rijkswaterstaat.

Voor nadere informatie kijk op www.noord-holland.nl bij milieu onderdeel bagger

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: http://www.noord-holland.nl