Keuze van aannemer voor Almelo Verdiept

Utrecht – De aanbestedingsprocedure voor de aanleg van een verdiepte ligging van het spoor in Almelo verloopt zeer voorspoedig. Op 12 juli 2005 ontving ProRail van vier geïnteresseerde aannemers een aanbieding voor de aanleg van het project. Na een uitgebreide beoordeling van de ingediende technische informatie werden op 2 augustus de enveloppen met de financiële aanbiedingen geopend. De beste aanbieding – beoordeeld op een combinatie van prijs en kosten tijdens de levensduur – bleek te zijn gedaan door het bedrijf Van Hattum en Blankevoort BV uit Woerden, onderdeel van het concern Volker Wessels. Bovendien hebben ProRail en de gemeente berekend dat met dit bod de kosten voor het project zullen passen binnen het beschikbare budget. Dit laatste was een voorwaarde van de minister van Verkeer en Waterstaat (de belangrijkste financier van het project) voor het doorgaan van het project.

Van Hattum en Blankevoort is daarom nu door ProRail uitgenodigd om in onderhandeling te gaan over de verdere voorwaarden waaronder het project zal worden gebouwd. ProRail en de Gemeente Almelo gaan ervan uit dat deze onderhandelingen succesvol zullen verlopen en zullen leiden tot gunning van een zogenaamde voorovereenkomst op 20 oktober 2005. De definitieve bouwopdracht volgt dan rond augustus 2006. Tot dat moment werkt de aannemer zijn ontwerp verder uit, worden vergunningen aangevraagd, worden enkele nog overblijvende risico’s nader onderzocht en zal zo mogelijk al gestart worden met het verleggen van kabels en leidingen.

De door Van Hattum en Blankevoort aangeboden verdiepte ligging gaat uit van een traditionele techniek met verticale diepwanden en onderwaterbeton. Tijdens de bouw zal gedurende maximaal 2 jaar het treinverkeer rijden over een tijdelijke, enkelsporige hulpbaan aan de oostzijde van het huidige spoor. Deze bouwtechniek levert de minste risico’s op voor omgeving en treinverkeer.

Naast de besprekingen met de beoogde aannemer wordt tot oktober nog gewerkt aan de definitieve invulling van eerdere projectafspraken tussen ProRail en de gemeente, en tussen ProRail en het ministerie van Verkeer en Waterstaat.

ProRail en de Gemeente Almelo gaan samen de voorlichting rond het project verzorgen, waarin uiteraard ook de aannemer een rol in krijgt. De partijen zullen zich maximaal inspannen om de gevolgen van de aanleg voor aanwonenden, het verkeer en gebruikers van het openbaar vervoer zoveel mogelijk te beperken en hen te betrekken in het traject dat tot realisatie leidt.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: ProRail