RIVM: maatregelen luchtkwaliteit niet toereikend

Den Haag – De voorstellen van het kabinet om de uitstoot van verkeer terug te dringen, leiden tot een verbetering van de luchtkwaliteit in Nederland, maar zijn niet toereikend om te voldoen aan de Europese normen voor fijn stof en stikstofdioxide. De risico’s van luchtverontreiniging voor de volksgezondheid nemen beperkt af. Vooralsnog blijven de knelpunten voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen bestaan.

U kunt het rapport Effecten van aanvullende maatregelen op knelpunten voor luchtkwaliteit downloaden van www.rivm.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: RIVM