Kabinet stelt vervolgproces voor Zuiderzeelijn voor

Den Haag – In een brief aan de Tweede Kamer waarin het kabinet reageert op de bevindingen van de Tijdelijke Commissie Infrastructuurprojecten stelt het kabinet voor een vervolgproces in te zetten voor de Zuiderzeelijn.

Het vervolgproces zou moeten bestaan uit het opstellen van een structuurvisie. Daarvoor wordt de nut- en noodzaak opnieuw onder de loep genomen en geactualiseerd. In de brief kondigt het kabinet aan op korte termijn aan te geven uit welke onderdelen het vervolgproces zal bestaan en welke partijen daarbij betrokken zullen worden. Zo zal het kabinet aangeven hoe de markt bij het project betrokken kan worden, nu zij afziet van de prijsvraag. Ook over de betrokkenheid van provincies en gemeenten zal het kabinet voorstellen doen. Daarin zal grote zorgvuldigheid worden betracht tegenover de bestuurlijke partners. Het vervolgproces is gericht op een zorgvuldige besluitvorming in 2006. Die besluitvorming zal in samenhang met het Noordvleugelprogramma plaatsvinden.

Waarschijnlijk vindt in de week van 4 april 2005 het debat plaats tussen de Tweede Kamer en het kabinet.

De brief met de kabinetsreactie op de Tijdelijke Commissie Infrastructuurprojecten vindt u hier

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Zuiderzeelijn