Reorganisatie TNO

Delft – Per 1 januari 2005 bestaat TNO uit vijf kerngebieden in plaats van uit vijftien instituten. Hierdoor ontstaat een grotere kritische massa en kan TNO zich beter richten op de grote maatschappelijke thema’s. De verandering is nodig om de klanten van TNO – bedrijfsleven, overheid en de samenleving in het algemeen – te kunnen blijven voorzien van producten en diensten die ook in internationaal opzicht tot de top behoren. De verandering komt na een heroriëntering op zowel de strategische sturing als de doeltreffendheid en de doelmatigheid van de organisatie. De veranderingen sluiten goed aan bij de aanbevelingen van de Commissie Wijffels uit mei 2004.

Om sterkere marktfocus en grotere effectiviteit te realiseren, hebben de huidige vijftien instituten plaatsgemaakt voor een organisatie in vijf kerngebieden. Ieder kerngebied bestaat uit een aantal businessunits. De kerngebieden sluiten aan bij belangrijke maatschappelijke vraagstukken. Het zijn:
– TNO Kwaliteit van Leven;
– TNO Defensie en Veiligheid;
– TNO Industrie en Techniek;
– TNO Ruimte en Infrastructuur;
– TNO Informatie- en Communicatietechnologie.

De activiteiten van de instituten zijn de afgelopen maanden verdeeld over de kerngebieden. De komende tijd zal ook kritisch worden gekeken naar de marktrelevantie van de technologieën van TNO. Tegelijkertijd streeft TNO er actief naar meer eigen technostarters op de private markt te brengen. Op basis van de plannen van de kerngebieden is de verwachting dat de vergroting van de interne efficiency en het beëindigen dan wel afstoten van bepaalde onderzoeksactiviteiten zal leiden tot een verlies van circa 350 arbeidsplaatsen in de komende twee jaar. TNO doet haar best om de gevolgen zo veel mogelijk te beperken. Met de centrale ondernemingsraad is een sociaal plan overeengekomen.

TNO stelt zich met deze reorganisatie ten doel om in 2006 minimaal eenzelfde omzet als in 2003 halen met circa 10 procent minder mensen dan in 2003. TNO exclusief de private TNO BV’s had in 2003 een omzet van circa EUR 500 miljoen en 4.900 medewerkers. Of de reorganisatie ook gevolgen zal hebben voor de TNO-locaties in Nederland, is nog niet bekend. Een besluit daarover volgt niet eerder dan voorjaar 2005.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: TNO

Reorganisatie TNO | Infrasite

Reorganisatie TNO

Delft – Per 1 januari 2005 bestaat TNO uit vijf kerngebieden in plaats van uit vijftien instituten. Hierdoor ontstaat een grotere kritische massa en kan TNO zich beter richten op de grote maatschappelijke thema’s. De verandering is nodig om de klanten van TNO – bedrijfsleven, overheid en de samenleving in het algemeen – te kunnen blijven voorzien van producten en diensten die ook in internationaal opzicht tot de top behoren. De verandering komt na een heroriëntering op zowel de strategische sturing als de doeltreffendheid en de doelmatigheid van de organisatie. De veranderingen sluiten goed aan bij de aanbevelingen van de Commissie Wijffels uit mei 2004.

Om sterkere marktfocus en grotere effectiviteit te realiseren, hebben de huidige vijftien instituten plaatsgemaakt voor een organisatie in vijf kerngebieden. Ieder kerngebied bestaat uit een aantal businessunits. De kerngebieden sluiten aan bij belangrijke maatschappelijke vraagstukken. Het zijn:
– TNO Kwaliteit van Leven;
– TNO Defensie en Veiligheid;
– TNO Industrie en Techniek;
– TNO Ruimte en Infrastructuur;
– TNO Informatie- en Communicatietechnologie.

De activiteiten van de instituten zijn de afgelopen maanden verdeeld over de kerngebieden. De komende tijd zal ook kritisch worden gekeken naar de marktrelevantie van de technologieën van TNO. Tegelijkertijd streeft TNO er actief naar meer eigen technostarters op de private markt te brengen. Op basis van de plannen van de kerngebieden is de verwachting dat de vergroting van de interne efficiency en het beëindigen dan wel afstoten van bepaalde onderzoeksactiviteiten zal leiden tot een verlies van circa 350 arbeidsplaatsen in de komende twee jaar. TNO doet haar best om de gevolgen zo veel mogelijk te beperken. Met de centrale ondernemingsraad is een sociaal plan overeengekomen.

TNO stelt zich met deze reorganisatie ten doel om in 2006 minimaal eenzelfde omzet als in 2003 halen met circa 10 procent minder mensen dan in 2003. TNO exclusief de private TNO BV’s had in 2003 een omzet van circa EUR 500 miljoen en 4.900 medewerkers. Of de reorganisatie ook gevolgen zal hebben voor de TNO-locaties in Nederland, is nog niet bekend. Een besluit daarover volgt niet eerder dan voorjaar 2005.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: TNO