Reactie KWS op aankondiging vervolging door OM

Vianen- De directie van wegenbouwbedrijf KWS heeft kennisgenomen van de aankondiging van het Openbaar Ministerie om naar aanleiding van onderzoeken in de bouwsector onder meer de vennootschap KWS bv en vier van haar medewerkers te vervolgen.

Inmiddels heeft KWS overeenkomstig de daarvoor in de wet opgenomen mogelijkheid een begin gemaakt met de procedure tot het verkrijgen van nadere inlichtingen. KWS zal zich op basis hiervan nader beraden over het te voeren verweer. De verdediging van KWS is in handen van Sjöcrona-Van Stigt Advocaten.

Wegenbouwbedrijf KWS heeft in verband met de berichtgeving naar aanleiding van de Zembla-uitzending in november 2001 en de bevindingen van de Parlementaire Enquetecommissie Bouwnijverheid reeds geruime tijd haar interne procedures aangescherpt en een gedragscode ingevoerd. Deze gedragscode sluit aan bij de initiatieven van het AVBB in het kader van handhaving en integriteit.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht KWS

Reactie KWS op aankondiging vervolging door OM | Infrasite

Reactie KWS op aankondiging vervolging door OM

Vianen- De directie van wegenbouwbedrijf KWS heeft kennisgenomen van de aankondiging van het Openbaar Ministerie om naar aanleiding van onderzoeken in de bouwsector onder meer de vennootschap KWS bv en vier van haar medewerkers te vervolgen.

Inmiddels heeft KWS overeenkomstig de daarvoor in de wet opgenomen mogelijkheid een begin gemaakt met de procedure tot het verkrijgen van nadere inlichtingen. KWS zal zich op basis hiervan nader beraden over het te voeren verweer. De verdediging van KWS is in handen van Sjöcrona-Van Stigt Advocaten.

Wegenbouwbedrijf KWS heeft in verband met de berichtgeving naar aanleiding van de Zembla-uitzending in november 2001 en de bevindingen van de Parlementaire Enquetecommissie Bouwnijverheid reeds geruime tijd haar interne procedures aangescherpt en een gedragscode ingevoerd. Deze gedragscode sluit aan bij de initiatieven van het AVBB in het kader van handhaving en integriteit.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht KWS