FNV Bouw: werkgevers laten winterwerklozen zakken

Woerden – De werkgevers in bouw en schildersbranche zijn niet werkelijk geïnteresseerd in oplossing van de winterwerkloosheid. Ze wijzen naar opdrachtgevers en naar werknemers. Maar als ze zelf hun verantwoordelijkheid moeten nemen, laten ze het afweten. Aldus FNV Bouw na overleg van beide branches bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over ‘premiedifferentiatie’. De bond steunt het Ministerie van SZW, dat dit instrument wil inzetten als één van de methoden om de winterwerkloosheid terug te dringen. Werkgeversorganisaties AVBB en Fosag wijzen het af. Daarmee laten zij de winterwerklozen zakken.

Vlak voor het Fosag-congres over ‘4-seizoenenonderhoud in de volle breedte’, op vrijdag 26 november, blijkt dat de schilderswerkgevers terugschrikken voor een stevige aanpak van de winterwerkloosheid. Afgelopen zomer schaarden ze zich nog achter een gezamenlijke brief van sociale partners aan het Ministerie van SZW vóór premiedifferentiatie. Afgelopen week heette het opeens dat ze een ‘andere, gematigde vorm’ van premiedifferentiatie hadden gewild. Ook de bouwwerkgevers, AVBB, maken het bont. Zij menen dat een hoge WW-premie op alle korte dienstverbanden de werkgelegenheid in de bouw schaadt. Door contracten van korter dan een jaar aan een hogere premie te koppelen, zou het werkgevers te moeilijk worden gemaakt om personeel aan te nemen. FNV Bouw is van dat argument niet onder de indruk. De voorgestelde premiedifferentiatie geeft een financiële beloning aan werkgevers die hun werknemers in dienst houden. En daar is het nu net om te doen.

FNV Bouw bepleitte afgelopen voorjaar in zijn ‘Plan tegen de Winterwerkloosheid’ voor een brede aanpak van de seizoensgebonden werkloosheid. Premiedifferentiatie is één middel. Vaste werknemers worden goedkoper. Bedrijven kunnen een evenwichtiger afweging maken tussen dienstverbanden voor bepaalde en voor onbepaalde tijd. Goede bedrijven worden beloond, zonder dat het systeem als zodanig duurder uitvalt. Om te voorkomen dat werkgevers mensen met een dienstverband voor onbepaalde tijd alsnog na korte tijd ontslaan, wil het Ministerie van SZW in zo’n geval een naheffing opleggen.

Dat Fosag op haar congres deze week een groot plan lanceert om onderhoud beter over het jaar te spreiden, juicht FNV Bouw uiteraard toe. Daarbij kunnen ‘doorwerkprojecten’ niet worden gemist: door gevels af te schermen en eventueel een hete-luchtkanon in te zetten, ontstaan goede werkomstandigheden, ook bij lagere temperaturen. Verder werken FNV Bouw en Fosag samen in een ‘pilot’ in het Oosten van het land waarbij schilders in de winter met behoud van arbeidsvoorwaarden voor maximaal 13 weken elders worden gedetacheerd. Wordt dit een succes, dan moet dit model standaard worden voor het hele land, zo vindt FNV Bouw. Maar in zo’n totaal aan maatregelen tegen winterwerkloosheid kan een gedifferentieerde premie niet worden gemist. Werkgevers moeten dus niet proberen dat element te frustreren.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht FNV Bouw