Grontmij: Verkoop delfstoffenactiviteiten Delgromij

De Bilt – Grontmij heeft een principe-overeenstemming bereikt met K3 Industriezand over de verkoop van haar activiteiten op het gebied van delfstoffenwinning, die zijn ondergebracht in dochteronderneming Delgromij. Delgromij levert voornamelijk klei aan steenfabrieken en heeft een jaaromzet van circa EUR 15 miljoen. De transactie zal in principe in 2004 worden afgerond.

K3 Industriezand is een van de grotere onafhankelijke industriezandproducenten in Nederland. K3 Industriezand verbreedt met de overname van Delgromij haar positie op de grondstoffenmarkt in sterke mate.

In haar persbericht van 11 maart 2004 heeft Grontmij aangekondigd dat zij de omvang van de kapitaalsintensieve activiteiten, gebundeld in Ontwikkeling & Exploitatie, stapsgewijs zal verkleinen via desinvesteringen. Deze wijzigingen in de portfolio worden in 2004 en 2005 doorgevoerd. De opbrengsten zullen worden aangewend om de rentedragende schulden verder te reduceren dan wel de kaspositie te versterken om in de groei van de Advies- & Ingenieursbureaus te investeren.

De voorgenomen verkoop van Delgromij is de eerste stap in het desinvesteringsproces. De inkomende kasstroom, inclusief de aflossing van de schulden van Delgromij aan Grontmij, bedraagt ruim EUR 13 miljoen. De transactie levert een belastingvrije boekwinst op van EUR 3 miljoen.

De tweede stap in het desinvesteringsproces, de verkoop van de bedrijfsonderdelen die zich bezig houden met vastgoedontwikkeling, is in volle gang. In 2005 wordt de verkoop van de activiteiten op het gebied van reststoffenverwerking ter hand genomen. Er wordt op dit moment geen nadere indicatie gegeven over de opbrengst en timing van deze desinvesteringen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Grontmij NV

Grontmij: Verkoop delfstoffenactiviteiten Delgromij | Infrasite

Grontmij: Verkoop delfstoffenactiviteiten Delgromij

De Bilt – Grontmij heeft een principe-overeenstemming bereikt met K3 Industriezand over de verkoop van haar activiteiten op het gebied van delfstoffenwinning, die zijn ondergebracht in dochteronderneming Delgromij. Delgromij levert voornamelijk klei aan steenfabrieken en heeft een jaaromzet van circa EUR 15 miljoen. De transactie zal in principe in 2004 worden afgerond.

K3 Industriezand is een van de grotere onafhankelijke industriezandproducenten in Nederland. K3 Industriezand verbreedt met de overname van Delgromij haar positie op de grondstoffenmarkt in sterke mate.

In haar persbericht van 11 maart 2004 heeft Grontmij aangekondigd dat zij de omvang van de kapitaalsintensieve activiteiten, gebundeld in Ontwikkeling & Exploitatie, stapsgewijs zal verkleinen via desinvesteringen. Deze wijzigingen in de portfolio worden in 2004 en 2005 doorgevoerd. De opbrengsten zullen worden aangewend om de rentedragende schulden verder te reduceren dan wel de kaspositie te versterken om in de groei van de Advies- & Ingenieursbureaus te investeren.

De voorgenomen verkoop van Delgromij is de eerste stap in het desinvesteringsproces. De inkomende kasstroom, inclusief de aflossing van de schulden van Delgromij aan Grontmij, bedraagt ruim EUR 13 miljoen. De transactie levert een belastingvrije boekwinst op van EUR 3 miljoen.

De tweede stap in het desinvesteringsproces, de verkoop van de bedrijfsonderdelen die zich bezig houden met vastgoedontwikkeling, is in volle gang. In 2005 wordt de verkoop van de activiteiten op het gebied van reststoffenverwerking ter hand genomen. Er wordt op dit moment geen nadere indicatie gegeven over de opbrengst en timing van deze desinvesteringen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Grontmij NV