Heijmans kiest voor versneld boetetraject NMa

‘s-Hertogenbosch – Heijmans N.V. maakt bekend na ontvangst van de rapporten van de Nederlandse Mededingingsautoriteit NMa op 14 oktober 2004 te opteren voor de versnelde sanctieprocedure.

Heijmans heeft van NMa rapporten ontvangen in de zaken 4155 (grond- wegen- en waterbouw algemeen) en 3183 (grote infrastructurele werken). De rapporten dekken de gehele sector infrastructuur met uitzondering van kabels, leidingen en verkeerssystemen. Terzake inkoop van bitumen voor asfaltproductie ontving Heijmans op 20 oktober jl. punten van bezwaar van de Europese Commissie. Heijmans wordt hierin met 13 andere bedrijven verdacht van inbreuk op het mededingingsrecht als gevolg van coördinatie van activiteiten op de bitumenmarkt.

Heijmans kiest voor de door NMa geboden mogelijkheid van een versnelde procedure. NMa biedt deze mogelijkheid in verband met het grote aantal bouwbedrijven dat als deelnemer aan de overtredingen is aangemerkt. De keuze voor de versnelde procedure impliceert dat de heer J.C. Blankert (voormalig voorzitter werkgeversorganisatie VNO NCW, voormalig voorzitter NOC NSF) gemachtigd wordt mede namens Heijmans een (generieke) zienswijze bij de NMa naar voren te brengen. De heer Blankert vervult deze functie als gemachtigde van alle bedrijven die voor de versnelde procedure opteren.

Als gevolg van een aantal onzekerheden kan Heijmans op dit moment nog geen adequate indicatie geven van de omvang van een boete met betrekking tot deze activiteiten. De keuze voor het versnelde traject betekent dat ongeveer in januari 2005 duidelijkheid is verkregen over de hoogte van de boete voor dit marktsegment.

Voor de overige voor Heijmans relevante sectoren worden rapporten verwacht in januari 2005 (Overige, incl. kabels en leidingen) en april/mei 2005 (Burgerlijke en utiliteitsbouw). Op basis hiervan worden naar verwachting voor deze marktsegmenten aansluitend vergelijkbare versnelde boeteprocedures gestart.

De punten van bezwaar van de Europese Commissie volgen op een twee jaar geleden gestart onderzoek waaraan Heijmans zijn volledige medewerking heeft verleend. De voorlopige conclusies van de Commissie worden door Heijmans bestudeerd.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Heijmans NV

Heijmans kiest voor versneld boetetraject NMa | Infrasite

Heijmans kiest voor versneld boetetraject NMa

‘s-Hertogenbosch – Heijmans N.V. maakt bekend na ontvangst van de rapporten van de Nederlandse Mededingingsautoriteit NMa op 14 oktober 2004 te opteren voor de versnelde sanctieprocedure.

Heijmans heeft van NMa rapporten ontvangen in de zaken 4155 (grond- wegen- en waterbouw algemeen) en 3183 (grote infrastructurele werken). De rapporten dekken de gehele sector infrastructuur met uitzondering van kabels, leidingen en verkeerssystemen. Terzake inkoop van bitumen voor asfaltproductie ontving Heijmans op 20 oktober jl. punten van bezwaar van de Europese Commissie. Heijmans wordt hierin met 13 andere bedrijven verdacht van inbreuk op het mededingingsrecht als gevolg van coördinatie van activiteiten op de bitumenmarkt.

Heijmans kiest voor de door NMa geboden mogelijkheid van een versnelde procedure. NMa biedt deze mogelijkheid in verband met het grote aantal bouwbedrijven dat als deelnemer aan de overtredingen is aangemerkt. De keuze voor de versnelde procedure impliceert dat de heer J.C. Blankert (voormalig voorzitter werkgeversorganisatie VNO NCW, voormalig voorzitter NOC NSF) gemachtigd wordt mede namens Heijmans een (generieke) zienswijze bij de NMa naar voren te brengen. De heer Blankert vervult deze functie als gemachtigde van alle bedrijven die voor de versnelde procedure opteren.

Als gevolg van een aantal onzekerheden kan Heijmans op dit moment nog geen adequate indicatie geven van de omvang van een boete met betrekking tot deze activiteiten. De keuze voor het versnelde traject betekent dat ongeveer in januari 2005 duidelijkheid is verkregen over de hoogte van de boete voor dit marktsegment.

Voor de overige voor Heijmans relevante sectoren worden rapporten verwacht in januari 2005 (Overige, incl. kabels en leidingen) en april/mei 2005 (Burgerlijke en utiliteitsbouw). Op basis hiervan worden naar verwachting voor deze marktsegmenten aansluitend vergelijkbare versnelde boeteprocedures gestart.

De punten van bezwaar van de Europese Commissie volgen op een twee jaar geleden gestart onderzoek waaraan Heijmans zijn volledige medewerking heeft verleend. De voorlopige conclusies van de Commissie worden door Heijmans bestudeerd.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Heijmans NV