Europese actie voor schoner en zuiniger transport

Den Haag – Er is snel gezamenlijke Europese actie nodig om transport milieuvriendelijker te maken. Dit is de conclusie van vertegenwoordigers van de auto-industrie, milieu- en consumentenorganisaties en de overheid op de Europese conferentie ‘Energy in Motion’ vandaag in Amsterdam.

Het is van belang dat er spoedig tot actie wordt overgegaan, omdat de milieuproblemen door het toenemende verkeer – met name in de steden – steeds groter worden. Door verbetering van de huidige technologieën is het mogelijk in 2015 de uitstoot van schadelijke gassen van auto’s tot ‘bijna nul’ te reduceren. Strenge emissie-eisen in de eerste helft van 2005 moeten hieraan bijdragen. Maar niet alleen de luchtvervuiling moet worden teruggedrongen, ook de uitstoot van CO2 moet worden verminderd.

Samenwerking van alle betrokkenen is hierbij nodig. Zo heeft de auto-industrie aangegeven haar verantwoordelijkheid te nemen in het oplossen van de milieuproblemen. De overheid zal het experimenteren met en het op de markt brengen van goede ideeën stimuleren om innovaties een kans te geven; vooral door belastingsvoordelen die nu al succesvol blijken te zijn. Het is niet de bedoeling om bepaalde technieken voor te schrijven, maar dit over te laten aan de markt. De overheid zal ook zelf het goede voorbeeld moeten geven door het inkopen van groene producten. Daarnaast wordt de nieuwe Europese Commissie gevraagd om een Europees brede studie te starten naar het optimale en verantwoorde gebruik van biomassa voor de komende 20 jaar.

Met name de steden zijn de ideale plek om het grootschalige gebruik van schone en zuinige vervoermiddelen te starten. Steden worden daarom opgeroepen te zorgen voor schoon openbaar vervoer en privileges voor schone en zuinige auto’s. De Europese Unie moet volgens de conferentiedeelnemers de initiatieven daarvoor stimuleren.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Europese actie voor schoner en zuiniger transport | Infrasite

Europese actie voor schoner en zuiniger transport

Den Haag – Er is snel gezamenlijke Europese actie nodig om transport milieuvriendelijker te maken. Dit is de conclusie van vertegenwoordigers van de auto-industrie, milieu- en consumentenorganisaties en de overheid op de Europese conferentie ‘Energy in Motion’ vandaag in Amsterdam.

Het is van belang dat er spoedig tot actie wordt overgegaan, omdat de milieuproblemen door het toenemende verkeer – met name in de steden – steeds groter worden. Door verbetering van de huidige technologieën is het mogelijk in 2015 de uitstoot van schadelijke gassen van auto’s tot ‘bijna nul’ te reduceren. Strenge emissie-eisen in de eerste helft van 2005 moeten hieraan bijdragen. Maar niet alleen de luchtvervuiling moet worden teruggedrongen, ook de uitstoot van CO2 moet worden verminderd.

Samenwerking van alle betrokkenen is hierbij nodig. Zo heeft de auto-industrie aangegeven haar verantwoordelijkheid te nemen in het oplossen van de milieuproblemen. De overheid zal het experimenteren met en het op de markt brengen van goede ideeën stimuleren om innovaties een kans te geven; vooral door belastingsvoordelen die nu al succesvol blijken te zijn. Het is niet de bedoeling om bepaalde technieken voor te schrijven, maar dit over te laten aan de markt. De overheid zal ook zelf het goede voorbeeld moeten geven door het inkopen van groene producten. Daarnaast wordt de nieuwe Europese Commissie gevraagd om een Europees brede studie te starten naar het optimale en verantwoorde gebruik van biomassa voor de komende 20 jaar.

Met name de steden zijn de ideale plek om het grootschalige gebruik van schone en zuinige vervoermiddelen te starten. Steden worden daarom opgeroepen te zorgen voor schoon openbaar vervoer en privileges voor schone en zuinige auto’s. De Europese Unie moet volgens de conferentiedeelnemers de initiatieven daarvoor stimuleren.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat