Van Geel: 50% duurzaam inkopen in 2010

Den Haag – “In 2010 moet de overheid minstens de helft van de aanbestedingen groen inkopen”. Deze oproep deed staatssecretaris Van Geel (milieu) voor een netwerkdag over duurzaam inkopen op 13 oktober in Utrecht. Momenteel wordt in Nederland door alle overheden samen voor maar 20% duurzaam ingekocht. Dat is volgens Van Geel veel te weinig en dat zou volgens hem de komende jaren minstens moeten verdubbelen.

De overheid kan als groot-inkoper een enorme bijdrage leveren. “Jaarlijks wordt er door de overheden in de Europese Unie 1500 miljard euro uitgegeven aan inkopen en aanbestedingen. Nederland neemt daarvoor 30 miljard euro voor zijn rekening. Als al deze overheden zouden overgaan op groene stroom, dan zou dit een besparing van 60 miljoen ton CO2 opleveren”, aldus de staatssecretaris.
Door het inkopen van groene producten, zoals energiezuinige computers, kringlooppapier en duurzaam geproduceerd hout, kan bovendien een geweldige impuls worden gegeven aan eco-efficiente innovaties.
Morgen staan duurzaam inkopen en eco-efficiente innovaties centraal op de milieuraad in Luxemburg. Onder leiding van Staatssecretaris Van Geel worden er op deze milieuraad conclusies aangenomen over eco-efficiente innovaties. Volgens de Europese milieuministers zijn eco-efficiente innovaties, die grondstoffen en energie besparen, goed voor het milieu en de economie. Daarmee kunnen zij ook een belangrijke bijdrage leveren aan de Lissabondoelen om van de Europese Unie in 2010 de meest concurrente en dynamische economie te maken. De Europese milieuministers willen de eco-efficiente innovaties stimuleren door onder meer een groen inkoopbeleid.
Van Geel vindt het belangrijk dat de overheid het goede voorbeeld geeft. Binnenkort ontvangen collega-bestuurders van gemeenten, waterschappen en provincies een brief met een oproep voor meer duurzaam inkopen en besteden. Verder stuurt hij in november een brief aan de Tweede Kamer waarin staat wat er door de Rijksoverheid wordt gedaan aan duurzaam inkopen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie VROM

Van Geel: 50% duurzaam inkopen in 2010 | Infrasite

Van Geel: 50% duurzaam inkopen in 2010

Den Haag – “In 2010 moet de overheid minstens de helft van de aanbestedingen groen inkopen”. Deze oproep deed staatssecretaris Van Geel (milieu) voor een netwerkdag over duurzaam inkopen op 13 oktober in Utrecht. Momenteel wordt in Nederland door alle overheden samen voor maar 20% duurzaam ingekocht. Dat is volgens Van Geel veel te weinig en dat zou volgens hem de komende jaren minstens moeten verdubbelen.

De overheid kan als groot-inkoper een enorme bijdrage leveren. “Jaarlijks wordt er door de overheden in de Europese Unie 1500 miljard euro uitgegeven aan inkopen en aanbestedingen. Nederland neemt daarvoor 30 miljard euro voor zijn rekening. Als al deze overheden zouden overgaan op groene stroom, dan zou dit een besparing van 60 miljoen ton CO2 opleveren”, aldus de staatssecretaris.
Door het inkopen van groene producten, zoals energiezuinige computers, kringlooppapier en duurzaam geproduceerd hout, kan bovendien een geweldige impuls worden gegeven aan eco-efficiente innovaties.
Morgen staan duurzaam inkopen en eco-efficiente innovaties centraal op de milieuraad in Luxemburg. Onder leiding van Staatssecretaris Van Geel worden er op deze milieuraad conclusies aangenomen over eco-efficiente innovaties. Volgens de Europese milieuministers zijn eco-efficiente innovaties, die grondstoffen en energie besparen, goed voor het milieu en de economie. Daarmee kunnen zij ook een belangrijke bijdrage leveren aan de Lissabondoelen om van de Europese Unie in 2010 de meest concurrente en dynamische economie te maken. De Europese milieuministers willen de eco-efficiente innovaties stimuleren door onder meer een groen inkoopbeleid.
Van Geel vindt het belangrijk dat de overheid het goede voorbeeld geeft. Binnenkort ontvangen collega-bestuurders van gemeenten, waterschappen en provincies een brief met een oproep voor meer duurzaam inkopen en besteden. Verder stuurt hij in november een brief aan de Tweede Kamer waarin staat wat er door de Rijksoverheid wordt gedaan aan duurzaam inkopen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie VROM