Gebiedsplan Brab. Delta, Wijde Biesbosch vastgesteld

‘s-Hertogenbosch – Gedeputeerde Staten hebben de gebiedsplannen Brabantse Delta en Wijde Biebosch vastgesteld. De plannen liggen vanaf 1 november 2004 vier weken ter inzage.

De voorstellen van de gebiedscommissies Brabantse Delta en Wijde Biesbosch beogen het landelijk gebied in het noordwesten en westen van Brabant meer ademruimte te geven en een duurzame toekomst te garanderen. Provinciale Staten zullen de plannen in het voorjaar van 2005 definitief vaststellen.

In West-Brabant zijn er twee gebiedscommissies: Wijde Biesbosch en Brabantse Delta. Elders in Noord-Brabant hebben zeven reconstructiecommissies de afgelopen jaren plannen gemaakt voor de herinrichting van het landelijk gebied. Vlak voor de zomer hebben GS deze ontwerpplannen vastgesteld.
Is het werk van de reconstructiecommissies een uitvloeisel van de Reconstructiewet, die er kwam na de varkenspestepidemie van 1997, deze wet geldt niet voor West-Brabant. In dit deel van de provincie waren er op dat moment geen acute problemen met de intensieve veehouderij. Maar in deze regio spelen er echter wel andere vraagstukken op het vlak van landbouw, milieu, natuur, water, landschap en economie. Daarom heeft de streek in 2001 samen met de provincie de nota ‘Hand aan de Ploeg voor West-Brabant’ opgesteld.

De twee gebiedscommissies, met vertegenwoordigers van gemeenten, waterschappen, landbouworganisaties, natuur- en milieuorganisaties, de recreatiesector en het bedrijfsleven, hebben inmiddels hun ontwerpplannen klaar. Tijd dus om echt de hand aan de ploeg te slaan en te beginnen aan de uitvoering van de plannen.
De Brabantse Milieufederatie en de terreinbeheerders zijn vlak voor de zomer uit het overleg gestapt als reactie op nieuwe ammoniakmaatregelen van het kabinet. Die beslissing had niets te maken met de gebiedsplannen in West-Brabant.

De komende jaren gaat het buitengebied van West-Brabant op de schop: niet verplicht door een wet maar op basis van vrijwilligheid. De twee gebiedsplannen geven een gedetailleerde beschrijving van doelen die de commissie tot 2016 wil realiseren.

Voor de komende twaalf jaar zetten de gebiedscommissies Brabantse Delta en Wijde Biesbosch in op het behoud én versterking van het landelijk gebied

In de Brabantse Delta wordt in hoofdlijn uitgegaan van de karakteristieke driedeling in de regio: het kleipolderlandschap, het zuidelijk zandgebied met meerdere bos- en natuurgebieden en daartussen de stedenband. Er is veel aandacht voor water: het bergen van water, het tegengaan van verdroging van natuur- en landbouwgebieden, maar ook het afvoeren van water. Verder worden keuzes gemaakt rond thema’s als landbouw (o.a. boomteelt en glastuinbouw), recreatie, natuur, landschap, en de leefbaarheid van het platteland.

De Wijde Biesbosch heeft daarnaast zijn specifieke eigenschappen. Water bepaalt in grote mate het karakter van het gebied. De gebiedscommissie is het eens geworden over twee gebieden die ingezet zouden kunnen worden om de waterstand op de hoofdrivieren te verlagen.
Het plan biedt ontwikkelingsmogelijkheden voor de agrarische sector, waaronder ook de glastuinbouw. Tevens is er volop aandacht voor de realisatie van natuurdoelen en voor landschapsherstel. Ook de toeristisch-recreatieve sector heeft duidelijk perspectief.

In West-Brabant liggen derhalve kansen vanwege de gebiedseigen kwaliteiten, de goede infrastructuur en de relatief grote hoeveelheid beschikbare ruimte. Alle partijen realiseren zich dat zorgvuldig ruimtegebruik van is belang is voor een duurzaam functioneren van het landelijk gebied.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Noord-Brabant

Gebiedsplan Brab. Delta, Wijde Biesbosch vastgesteld | Infrasite

Gebiedsplan Brab. Delta, Wijde Biesbosch vastgesteld

‘s-Hertogenbosch – Gedeputeerde Staten hebben de gebiedsplannen Brabantse Delta en Wijde Biebosch vastgesteld. De plannen liggen vanaf 1 november 2004 vier weken ter inzage.

De voorstellen van de gebiedscommissies Brabantse Delta en Wijde Biesbosch beogen het landelijk gebied in het noordwesten en westen van Brabant meer ademruimte te geven en een duurzame toekomst te garanderen. Provinciale Staten zullen de plannen in het voorjaar van 2005 definitief vaststellen.

In West-Brabant zijn er twee gebiedscommissies: Wijde Biesbosch en Brabantse Delta. Elders in Noord-Brabant hebben zeven reconstructiecommissies de afgelopen jaren plannen gemaakt voor de herinrichting van het landelijk gebied. Vlak voor de zomer hebben GS deze ontwerpplannen vastgesteld.
Is het werk van de reconstructiecommissies een uitvloeisel van de Reconstructiewet, die er kwam na de varkenspestepidemie van 1997, deze wet geldt niet voor West-Brabant. In dit deel van de provincie waren er op dat moment geen acute problemen met de intensieve veehouderij. Maar in deze regio spelen er echter wel andere vraagstukken op het vlak van landbouw, milieu, natuur, water, landschap en economie. Daarom heeft de streek in 2001 samen met de provincie de nota ‘Hand aan de Ploeg voor West-Brabant’ opgesteld.

De twee gebiedscommissies, met vertegenwoordigers van gemeenten, waterschappen, landbouworganisaties, natuur- en milieuorganisaties, de recreatiesector en het bedrijfsleven, hebben inmiddels hun ontwerpplannen klaar. Tijd dus om echt de hand aan de ploeg te slaan en te beginnen aan de uitvoering van de plannen.
De Brabantse Milieufederatie en de terreinbeheerders zijn vlak voor de zomer uit het overleg gestapt als reactie op nieuwe ammoniakmaatregelen van het kabinet. Die beslissing had niets te maken met de gebiedsplannen in West-Brabant.

De komende jaren gaat het buitengebied van West-Brabant op de schop: niet verplicht door een wet maar op basis van vrijwilligheid. De twee gebiedsplannen geven een gedetailleerde beschrijving van doelen die de commissie tot 2016 wil realiseren.

Voor de komende twaalf jaar zetten de gebiedscommissies Brabantse Delta en Wijde Biesbosch in op het behoud én versterking van het landelijk gebied

In de Brabantse Delta wordt in hoofdlijn uitgegaan van de karakteristieke driedeling in de regio: het kleipolderlandschap, het zuidelijk zandgebied met meerdere bos- en natuurgebieden en daartussen de stedenband. Er is veel aandacht voor water: het bergen van water, het tegengaan van verdroging van natuur- en landbouwgebieden, maar ook het afvoeren van water. Verder worden keuzes gemaakt rond thema’s als landbouw (o.a. boomteelt en glastuinbouw), recreatie, natuur, landschap, en de leefbaarheid van het platteland.

De Wijde Biesbosch heeft daarnaast zijn specifieke eigenschappen. Water bepaalt in grote mate het karakter van het gebied. De gebiedscommissie is het eens geworden over twee gebieden die ingezet zouden kunnen worden om de waterstand op de hoofdrivieren te verlagen.
Het plan biedt ontwikkelingsmogelijkheden voor de agrarische sector, waaronder ook de glastuinbouw. Tevens is er volop aandacht voor de realisatie van natuurdoelen en voor landschapsherstel. Ook de toeristisch-recreatieve sector heeft duidelijk perspectief.

In West-Brabant liggen derhalve kansen vanwege de gebiedseigen kwaliteiten, de goede infrastructuur en de relatief grote hoeveelheid beschikbare ruimte. Alle partijen realiseren zich dat zorgvuldig ruimtegebruik van is belang is voor een duurzaam functioneren van het landelijk gebied.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Noord-Brabant