KNV: Knelpunten worden niet opgelost

Den Haag – Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) vreest dat de inspanningen die het ministerie van Verkeer en waterstaat steekt in werken aan onderhoud en een gerichte aanpak van files niet zal leiden tot de nodige verbetering van de bereikbaarheid in Nederland. De mobiliteitsvraag neemt hard toe. Aanvullende maatregelen zijn nodig, waarbij het collectieve personenvervoer een grotere rol krijgt toebedeeld.

Gerichte investeringen in hoogwaardig openbaar vervoer en reisinformatiesystemen, gekoppeld aan een belangrijkere rol voor het collectief vraagafhankelijk vervoer (CVV) zijn noodzakelijk om Nederland “in beweging te houden”. Een efficiënte inzet van openbaar vervoer, taxi en touringcar zal er toe bijdragen dat reizigersstromen soepeler verlopen en er meer ruimte ontstaat voor de tijdige levering van goederen. Hiervoor zijn enkele – voornamelijk lokale – infrastructurele aanpassingen nodig. Het aanpassen van taxistandplaatsen, inrichten van doelgroepstroken en ontsluiten van bedrijfsterreinen zijn in dat opzicht de moeite waard.

OV-chipkaart in de taxi
Om de reiziger beter van dienst te kunnen zijn in het vervoer van deur tot deur, is het van belang dat de OV-chipkaart ook ingezet wordt als vervoer- en betaalmiddel in het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer.

Energieheffing nadelig voor bereikbaarheid
De verlaging van de vennootschapsbelasting, die het kabinet voorstaat, gaat gefinancierd worden door een verhoging van de energieheffing. Dit zal tot gevolg hebben dat onder andere de goederenvervoerders die de producten gekoeld opslaan – Cool warehousing – een extra kostenpost te verteren krijgen. Bovendien zullen vooral de stedelijke openbaarvervoerbedrijven, die relatief veel elektriciteit verbruiken in tram- en metrosystemen en niet vennootschapsbelastingplichtig zijn, een flinke financiële aderlating ondergaan. Dit zal op termijn de bereikbaarheid in de steden aantasten.

Een lichtpuntje vindt KNV in de begroting van het ministerie van VWS. De vergoeding voor medicijnen en zittend ziekenvervoer wordt hierin met 25 miljoen euro weer opgeschroefd, maar hiermee zullen nog niet alle vervoersknelpunten voor zieken en gehandicapten worden opgelost.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht KNV

KNV: Knelpunten worden niet opgelost | Infrasite

KNV: Knelpunten worden niet opgelost

Den Haag – Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) vreest dat de inspanningen die het ministerie van Verkeer en waterstaat steekt in werken aan onderhoud en een gerichte aanpak van files niet zal leiden tot de nodige verbetering van de bereikbaarheid in Nederland. De mobiliteitsvraag neemt hard toe. Aanvullende maatregelen zijn nodig, waarbij het collectieve personenvervoer een grotere rol krijgt toebedeeld.

Gerichte investeringen in hoogwaardig openbaar vervoer en reisinformatiesystemen, gekoppeld aan een belangrijkere rol voor het collectief vraagafhankelijk vervoer (CVV) zijn noodzakelijk om Nederland “in beweging te houden”. Een efficiënte inzet van openbaar vervoer, taxi en touringcar zal er toe bijdragen dat reizigersstromen soepeler verlopen en er meer ruimte ontstaat voor de tijdige levering van goederen. Hiervoor zijn enkele – voornamelijk lokale – infrastructurele aanpassingen nodig. Het aanpassen van taxistandplaatsen, inrichten van doelgroepstroken en ontsluiten van bedrijfsterreinen zijn in dat opzicht de moeite waard.

OV-chipkaart in de taxi
Om de reiziger beter van dienst te kunnen zijn in het vervoer van deur tot deur, is het van belang dat de OV-chipkaart ook ingezet wordt als vervoer- en betaalmiddel in het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer.

Energieheffing nadelig voor bereikbaarheid
De verlaging van de vennootschapsbelasting, die het kabinet voorstaat, gaat gefinancierd worden door een verhoging van de energieheffing. Dit zal tot gevolg hebben dat onder andere de goederenvervoerders die de producten gekoeld opslaan – Cool warehousing – een extra kostenpost te verteren krijgen. Bovendien zullen vooral de stedelijke openbaarvervoerbedrijven, die relatief veel elektriciteit verbruiken in tram- en metrosystemen en niet vennootschapsbelastingplichtig zijn, een flinke financiële aderlating ondergaan. Dit zal op termijn de bereikbaarheid in de steden aantasten.

Een lichtpuntje vindt KNV in de begroting van het ministerie van VWS. De vergoeding voor medicijnen en zittend ziekenvervoer wordt hierin met 25 miljoen euro weer opgeschroefd, maar hiermee zullen nog niet alle vervoersknelpunten voor zieken en gehandicapten worden opgelost.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht KNV