Voortgang bestuurlijk overleg RW35 Nijverdal

Den Haag – In antwoord op de motie Mastwijk informeerde minister Peijs dez e week de Tweede Kamer over de RW35 Nijverdal.
In de motie Mastwijk wordt de regering opgeroepen om met het provinciaal bestuur van de provincie Overijssel en het gemeentebestuur van Hellendoorn binnen de in het MIT geraamde bedrag, te komen tot een voor de meest betrokken bewoners leefbare oplossing, aldus de minister.

Overleg in de regio heeft inmiddels plaatsgevonden. Tijdens dat overleg hebben de regionale partners aangegeven dat een dak op het spoor noodzakelijk is om tot een voor de meest betrokken inwoners leefbare oplossing te komen. Het provinciaal bestuur heeft daarbij aangegeven garant te willen staan voor de meerkosten van dat dak. De precieze afspraken worden op dit moment verwerkt in een bestuursovereenkomst. Het komen tot de afspraken heeft langer geduurd dan verwacht, waardoor ondertekening van de overeenkomst later zal zijn, zo schrijft minister Peijs.

In het najaar van 2004 zal, volgens de minister, afhankelijk van de behandeling in de raden en de staten, de overeenkomst worden ondertekend en worden toegestuurd aan de Tweede Kamer. Het later ondertekenen van de overeenkomst heeft geen invloed op de einddatum (2013) van het project zoals beschreven in het MIT 2004.

Voortgang bestuurlijk overleg RW35 Nijverdal | Infrasite

Voortgang bestuurlijk overleg RW35 Nijverdal

Den Haag – In antwoord op de motie Mastwijk informeerde minister Peijs dez e week de Tweede Kamer over de RW35 Nijverdal.
In de motie Mastwijk wordt de regering opgeroepen om met het provinciaal bestuur van de provincie Overijssel en het gemeentebestuur van Hellendoorn binnen de in het MIT geraamde bedrag, te komen tot een voor de meest betrokken bewoners leefbare oplossing, aldus de minister.

Overleg in de regio heeft inmiddels plaatsgevonden. Tijdens dat overleg hebben de regionale partners aangegeven dat een dak op het spoor noodzakelijk is om tot een voor de meest betrokken inwoners leefbare oplossing te komen. Het provinciaal bestuur heeft daarbij aangegeven garant te willen staan voor de meerkosten van dat dak. De precieze afspraken worden op dit moment verwerkt in een bestuursovereenkomst. Het komen tot de afspraken heeft langer geduurd dan verwacht, waardoor ondertekening van de overeenkomst later zal zijn, zo schrijft minister Peijs.

In het najaar van 2004 zal, volgens de minister, afhankelijk van de behandeling in de raden en de staten, de overeenkomst worden ondertekend en worden toegestuurd aan de Tweede Kamer. Het later ondertekenen van de overeenkomst heeft geen invloed op de einddatum (2013) van het project zoals beschreven in het MIT 2004.