Premiedifferentiatie WW slecht voor bouwbedrijf

Gouda – Premiedifferentiatie voor de WW zoals de minister heeft voorgesteld wijst het AVBB af als middel om cyclische werkloosheid tegen te gaan. Er zijn andere methoden met veel minder negatieve bijwerkingen. Dat stelt Ton Hokken, Hoofd Arbeidszaken van het AVBB.

Het systeem voor premiedifferentiatie met premiegroepen dat minister De Geus voorstelt, heeft grote nadelen voor de bouwnijverheid aangezien er geen direct verband is tussen de hoogte van de premie en de veroorzaker van cyclische werkloosheid. Het nieuwe systeem kent twee premiegroepen. Bij een nieuw dienstverband moet de werkgever in het eerste jaar een wachtgeldpremie afdragen van 12,25 procent. Bij een dienstverband langer dan een jaar geldt een premie van 1,79 procent. De wachtgeldpremie in de bouw bedraagt momenteel 2,25 procent.

Hoewel slechts 635 van de 17.000 bouwbedrijven te maken heeft met cyclische werkloosheid, krijgen alle bedrijven te maken met hogere premies WW bij het aannemen van personeel. Met name voor het MKB pakt de maatregel slecht uit: tegenover het aannemen van één nieuwe werknemer waarvoor de werkgever een hogere premie moet betalen, moeten 20 werknemers staan met een lage premie om te voorkomen dat de werkgever met hogere lasten wordt opgescheept. Voor veel MKB-bedrijven leidt het systeem tot lastenverzwaring.
Het systeem heeft verder een negatieve invloed op de arbeidsmarkt: instroom komt onder druk te staan en doorstroom van medewerkers wordt niet bevorderd. Werkgevers zullen meer gebruik gaan maken van flexibel in te zetten zzp’ers, gedetacheerden en uitzendkrachten.

Het AVBB stelt als alternatief een systeem voor met een directe koppeling tussen het veroorzaken van specifieke cyclische werkloosheidslasten en de hoogte van wachtgeldpremie. Een werkgever die een werknemer ontslaat maar deze binnen een bepaalde periode weer aanneemt, krijgt te maken met een hoge wachtgeldpremie. Een werkgever moet een nieuw dienstverband bij het UWV melden en ook of de werknemer binnen een bepaalde periode al bij hem heeft gewerkt. Nalatigheid van de werkgever komt bij een controle aan het licht waarna deze de premie met terugwerkende kracht moet betalen en tevens een forse boete krijgt.

Het voorgestelde systeem voldoet volgens Hokken aan de voorwaarden die het ministerie heeft opgesteld: er is een gerichte, direct prikkel die hoog genoeg is. De maatregel levert weinig administratieve kasten op, kent weinig uitvoeringskosten en is handhaafbaar. De gevolgen voor de arbeidsmarkt blijven beperkt.

Het AVBB gaat er van uit dat de vakbonden het voorstel van de minister afwijzen en het alternatief van werkgevers omarmen om ongewenste effecten op de arbeidsmarkt te voorkomen. Ook verwacht Hokken niet dat de politiek zal instemmen met een maatregel die een “boete” betekent op het aannemen van personeel.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht AVBB